He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]NOVES COL·LABORACIONS AMB PROJECCIÓ ECO[:es]NUEVAS COLABORACIONES CON PROYECCIÓN ECO[:en]NUEVAS COLABORACIONES CON PROYECCIÓN ECO[:]
[:ca]ecodiciembre
Iscletec, any rere any, col·labora amb diferents empreses tècniques que comparteixen uns mateixos ideals i enforteixen els nostres valors de sostenibilitat i ecologisme.

Aquest 2017, gràcies a Biofusteria i la seva especialització en fusteria sostenible, hem aconseguit elevar al màxim aquestes prestacions i hem intervingut en diferents projectes amb productes ecològics i de proximitat; reduint la petjada de carboni i reforçant l'economia local.

Iscletec i Biofusteria ofereixen finestres i balconeres de fusta 100% ecològica, provinent de boscos gestionats amb el segell de qualitat forestal sostenible PEFC, que garanteix la seva protecció i gestió responsable.

A més, aquesta col·laboració garanteix que els productes puguin reutilitzar en finalitzar la seva vida útil sense convertir-se en residus, aconseguint un resultat totalment ecoeficient. Amb l'ús de fusta sense tractaments, s'aposta per un consum responsable i un estil de vida sostenible i respectuós amb el medi ambient.

L'objectiu d'aquesta pràctica es basa en utilitzar materials reutilitzables i reciclables per construir llars saludables, confortables i en harmonia.
[:es]ecodiciembre
Iscletec, año tras año, colabora con distintas empresas técnicas que comparten unos mismos ideales y fortalecen nuestros valores de sostenibilidad y ecologismo.

Este 2017, gracias a Biofusteria y su especialización en carpintería ecológica, hemos conseguido elevar al máximo estas prestaciones y hemos intervenido en distintos proyectos con productos ecológicos y de proximidad; reduciendo la huella de carbono y reforzando la economía local.

Iscletec y Biofusteria ofrecen ventanas y balconeras de madera 100% ecológica, proveniente de bosques gestionados con el sello de calidad forestal sostenible PEFC, que garantiza su protección y gestión responsable.

Además, esta colaboración garantiza que los productos puedan reutilizarse al finalizar su vida útil sin convertirse en residuos, consiguiendo un resultado totalmente eco-eficiente. Con el uso de madera sin tratamientos, se apuesta por un consumo responsable y un estilo de vida sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El objetivo de esta práctica se basa en usar materiales reutilizables y reciclables para construir hogares saludables, confortables y en armonía.
[:en]ecodiciembre
Iscletec, año tras año, colabora con distintas empresas técnicas que comparten unos mismos ideales y fortalecen nuestros valores de sostenibilidad y ecologismo.

Este 2017, gracias a Biofusteria y su especialización en carpintería ecológica, hemos conseguido elevar al máximo estas prestaciones y hemos intervenido en distintos proyectos con productos ecológicos y de proximidad; reduciendo la huella de carbono y reforzando la economía local.

Iscletec y Biofusteria ofrecen ventanas y balconeras de madera 100% ecológica, proveniente de bosques gestionados con el sello de calidad forestal sostenible PEFC, que garantiza su protección y gestión responsable.

Además, esta colaboración garantiza que los productos puedan reutilizarse al finalizar su vida útil sin convertirse en residuos, consiguiendo un resultado totalmente eco-eficiente. Con el uso de madera sin tratamientos, se apuesta por un consumo responsable y un estilo de vida sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El objetivo de esta práctica se basa en usar materiales reutilizables y reciclables para construir hogares saludables, confortables y en armonía.[:]


Compartir: 21/12/2017


Volver