He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]Iscletec 92, el màxim exponent en estanquitat[:es]Iscletec 92, el máximo exponente en estanqueidad[:en]Iscletec 92, el máximo exponente en estanqueidad[:]
[:ca]LANDING-CASA-mar2
Com hem anat demostrant al llarg dels nostres anys d'experiència, els tancaments de fusta d’Iscletec presenten un aïllament singular que ens permet intervenir en projectes on es necessita una protecció acústica addicional.

La nostra campanya #VestimosBarcelona és una fidedigna mostra de les altes prestacions aïllants que presenten les portes, finestres i balconeres de la firma, juntament amb la instal•lació de vidres Climalit i ferramentes MACO que aconsegueixen completar la feina d'Iscletec: un bon aïllament depèn del format de la finestra i la qualitat del material, però també del tipus de vidre, el perfil i les ferramentes que la subjecten.

Per assegurar una immillorable estanquitat, comptem amb el model Iscletec 92, una finestra de fusta laminada de 92 mm de gruix que permet vidres de triple vidre d’un ample des de 48 a 54mm de gruix. Es tracta del màxim exponent en tancaments acústics, tèrmics i de protecció total, que s'usa quan les circumstàncies són extremes o bé si el client així ho requereix.

Iscletec actua en cadascuna de les obertures complint amb els paràmetres adequats segons el nivell de soroll que hi penetra.

Iscletec 92, descobreix la revolució en tancaments amb el màxim aïllament total.
[:es]LANDING-CASA-mar2
Como hemos ido demostrando a lo largo de nuestros años de experiencia, los cierres de madera de Iscletec presentan un aislamiento singular que nos permite intervenir en proyectos donde se precisa una protección acústica adicional.

Nuestra campaña #VestimosBarcelona es una fidedigna muestra de las altas prestaciones aislantes que presentan las puertas, ventanas y balconeras de la firma, juntamente con la instalación de cristales Climalit y herrajes MACO que consiguen completar el trabajo de Iscletec: un buen aislamiento depende del formato de la ventana y la calidad del material, pero también del tipo de vidrio, el perfil y los herrajes que la sujetan.

Para asegurar una inmejorable estanqueidad, contamos con el modelo Iscletec 92, una ventana de madera laminada de 92 mm de grosor que permite cristales de triple vidrio para un ancho desde 48 a 54mm de grosor. Se trata del máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total, que se usa cuando las circunstancias son extremas o bien si el cliente así lo requiere.

Iscletec actúa en cada una de las aperturas cumpliendo con los parámetros adecuados según el nivel de ruido que penetra.

Iscletec 92, descubre la revolución en cerramientos con el máximo aislamiento total.[:en]LANDING-CASA-mar2
Como hemos ido demostrando a lo largo de nuestros años de experiencia, los cierres de madera de Iscletec presentan un aislamiento singular que nos permite intervenir en proyectos donde se precisa una protección acústica adicional.

Nuestra campaña #VestimosBarcelona es una fidedigna muestra de las altas prestaciones aislantes que presentan las puertas, ventanas y balconeras de la firma, juntamente con la instalación de cristales Climalit y herrajes MACO que consiguen completar el trabajo de Iscletec: un buen aislamiento depende del formato de la ventana y la calidad del material, pero también del tipo de vidrio, el perfil y los herrajes que la sujetan.

Para asegurar una inmejorable estanqueidad, contamos con el modelo Iscletec 92, una ventana de madera laminada de 92 mm de grosor que permite cristales de triple vidrio para un ancho desde 48 a 54mm de grosor. Se trata del máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total, que se usa cuando las circunstancias son extremas o bien si el cliente así lo requiere.

Iscletec actúa en cada una de las aperturas cumpliendo con los parámetros adecuados según el nivel de ruido que penetra.

Iscletec 92, descubre la revolución en cerramientos con el máximo aislamiento total.
[:]


Compartir: 06/04/2018


Volver