He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]Iscletec a la II Jornada de la Industria a l’ETSAB[:es]Iscletec en la II Jornada de la Industria en la ETSAB[:en]Iscletec en la II Jornada de la Industria en la ETSAB[:]
[:ca]LANDING-CASA-mar2
Aquest 10 d’abril, ha tingut lloc la segona edició de la Jornada d’Arquitectura, Indústria i Universitat a l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), amb el recolzament del grup d’investigació ARIEN.

L’objectiu de la Jornada ha estat propiciar i incentivar la relació entre universitat i el món laboral, per tal d’impartir una docència orientada a formar els professionals del futur.

Direcció 1: Universitat-Empresa. Vector encaminat a presentar a l’empresa la producció, recerca i inquietud universitàries amb l’objectiu d’incentivar la innovació.

Direcció 2: Empresa-Universitat. Vector on les empreses testifiquen la versatilitat en l’aplicació arquitectònica d’un producte concret. En aquest apartat, Iscletec, juntament amb Technal han representat el sector dels tancaments de fusta i tancaments d’alumini, respectivament. A través de la convocatòria “Call for matters”, Iscletec ha il•lustrat la seva experiència a partir dels seus projectes i diversos exponents de l’aportació de l’empresa en el món de l’arquitectura. A més, ha donat resposta a problemàtiques concretes plantejades pels estudiants, fent ressaltar el paper que tenen en la innovació industrial.

La jornada ha culminat amb la conferencia "Realms of structures", de l’arquitecte austríac Roger Riewe, gràcies a la col·laboració de la Càtedra Blanca de Barcelona (Cémex)[:es]LANDING-CASA-mar2
Este 10 de abril, ha tenido lugar la segunda edición de la Jornada de Arquitectura, Industria y Universidad en la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona), con el apoyo del grupo de investigación ARIEN.

El objetivo de la Jornada ha sido propiciar e incentivar la relación entre universidad y el mundo laboral, con el fin de impartir una docencia orientada a formar a los profesionales del futuro.

Dirección 1: Universidad-Empresa. Vector encaminado a presentar a la empresa la producción, investigación e inquietud universitarias con el objetivo de incentivar la innovación.
Dirección 2: Empresa-Universidad. Vector donde las empresas atestiguan la versatilidad en la aplicación arquitectónica de un producto concreto. En este apartado, Iscletec, junto con Technal han representado el sector de los cerramientos de madera y los cerramientos de aluminio, respectivamente. A través de la convocatoria "Call for matters", Iscletec ha ilustrado su experiencia a partir de sus proyectos y varios exponentes de la aportación de la empresa en el mundo de la arquitectura. Además, ha dado respuesta a problemáticas concretas planteadas por los estudiantes, resaltando el papel que tienen en la innovación industrial.

La jornada ha culminado con la conferencia "Realms of structures", del arquitecto austríaco Roger Riewe, gracias a la colaboración de la Cátedra Blanca de Barcelona (Cémex)[:en]LANDING-CASA-mar2
Este 10 de abril, ha tenido lugar la segunda edición de la Jornada de Arquitectura, Industria y Universidad en la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona), con el apoyo del grupo de investigación ARIEN.

El objetivo de la Jornada ha sido propiciar e incentivar la relación entre universidad y el mundo laboral, con el fin de impartir una docencia orientada a formar a los profesionales del futuro.

Dirección 1: Universidad-Empresa. Vector encaminado a presentar a la empresa la producción, investigación e inquietud universitarias con el objetivo de incentivar la innovación.
Dirección 2: Empresa-Universidad. Vector donde las empresas atestiguan la versatilidad en la aplicación arquitectónica de un producto concreto. En este apartado, Iscletec, junto con Technal han representado el sector de los cerramientos de madera y los cerramientos de aluminio, respectivamente. A través de la convocatoria "Call for matters", Iscletec ha ilustrado su experiencia a partir de sus proyectos y varios exponentes de la aportación de la empresa en el mundo de la arquitectura. Además, ha dado respuesta a problemáticas concretas planteadas por los estudiantes, resaltando el papel que tienen en la innovación industrial.

La jornada ha culminado con la conferencia "Realms of structures", del arquitecto austríaco Roger Riewe, gracias a la colaboración de la Cátedra Blanca de Barcelona (Cémex)

[:]


Compartir: 11/04/2018


Volver