He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]La Casa de l’Ebenista: recuperant la memòria del Poblenou[:es]La Casa del Ebanista: recuperando la memoria del Poblenou[:en]La Casa del Ebanista: recuperando la memoria del Poblenou[:]
[:ca]LANDING-CASA-mar2
Un nou projecte de rehabilitació a Barcelona reforça i consolida la campanya #VestimosBarcelona. L'objectiu de les intervencions d'Iscletec a la capital de Catalunya es fonamenta en recuperar i mantenir l'essència modernista i la tradició de la seva arquitectura original, però atorgant elements de modernitat i els més innovadors sistemes de tancaments per proporcionar un perfecte aïllament tèrmic i acústic.

RECONSTRUIR EL PASSAT
Els encarregats d'aquesta reforma, Alessandro Sannino i Anna Mezquita d'AIAstudio Arquitectes, han nomenat al projecte La casa de l'Ebenista, doncs originalment va ser l'habitatge privat d'un dels més coneguts ebenistes del Poblenou, el taller del qual se situava en una de les fàbriques contigües a l'habitatge. Per aquest motiu, i per les precàries condicions en les quals es trobava l'immoble en els seus inicis, es tracta d'un treball de rehabilitació especialment ardu consistent de recuperar tots els elements decoratius de fusta presents en diversos àmbits de la casa.

La tasca dels arquitectes va radicar a “mantenir els trets històrics intrínsecs de la casa i anar-la omplint amb les vivències íntimes actuals del que l'habita.” Per a això el seu objectiu va ser el de recuperar tots aquells elements originals de la casa: paviment, cornises, vidrieres, portes, decorats de llautó, etc.

L'obra consta de 136m2 de superfície construïda amb una distribució en planta pràcticament idèntica a qualsevol habitatge de l'Eixample Barceloní, però en aquest cas situada entre les fàbriques de l'emergent barri del Poblenou.

VEURE PROJECTE[:es]LANDING-CASA-mar2
Un nuevo proyecto de rehabilitación en Barcelona refuerza y consolida la campaña #VestimosBarcelona. El objetivo de las intervenciones de Iscletec en la capital de Catalunya se fundamenta en recuperar y mantener la esencia modernista y la tradición de su arquitectura original, pero otorgando elementos de modernidad y los más innovadores sistemas de cierres para proporcionar un perfecto aislamiento térmico y acústico.

RECONSTRUIR EL PASADO
Los encargados de esta reforma, Alessandro Sannino y Anna Mezquita de AIAstudio Arquitectos, han nombrado al proyecto La casa del Ebanista, pues originalmente fue la vivienda privada de uno de los más conocidos ebanistas del Poblenou, cuyo taller se ubicaba en una de las fábricas contiguas a la vivienda. Por ese motivo, y por las precarias condiciones en las que se encontraba el inmueble en sus inicios, se trata de un trabajo de rehabilitación especialmente arduo consistente de recuperar todos los elementos decorativos de madera presentes en diversos ámbitos de la casa.

La labor de los arquitectos radicó en “mantener los rasgos históricos intrínsecos de la casa e irla llenando con las vivencias íntimas actuales del que la habita.” Para ello su objetivo fue el de recuperar todos aquellos elementos originales de la casa: pavimento, cornisas, cristaleras, puertas, decorados de latón, etc.

La obra consta de 136m2 de superficie construida con una distribución en planta prácticamente idéntica a cualquier vivienda del Eixample Barcelonés, pero en este caso ubicada entre las fábricas del emergente barrio del Poblenou.

VER PROYECTO

[:en]LANDING-CASA-mar2
Un nuevo proyecto de rehabilitación en Barcelona refuerza y consolida la campaña #VestimosBarcelona. El objetivo de las intervenciones de Iscletec en la capital de Catalunya se fundamenta en recuperar y mantener la esencia modernista y la tradición de su arquitectura original, pero otorgando elementos de modernidad y los más innovadores sistemas de cierres para proporcionar un perfecto aislamiento térmico y acústico.

RECONSTRUIR EL PASADO
Los encargados de esta reforma, Alessandro Sannino y Anna Mezquita de AIAstudio Arquitectos, han nombrado al proyecto La casa del Ebanista, pues originalmente fue la vivienda privada de uno de los más conocidos ebanistas del Poblenou, cuyo taller se ubicaba en una de las fábricas contiguas a la vivienda. Por ese motivo, y por las precarias condiciones en las que se encontraba el inmueble en sus inicios, se trata de un trabajo de rehabilitación especialmente arduo consistente de recuperar todos los elementos decorativos de madera presentes en diversos ámbitos de la casa.

La labor de los arquitectos radicó en “mantener los rasgos históricos intrínsecos de la casa e irla llenando con las vivencias íntimas actuales del que la habita.” Para ello su objetivo fue el de recuperar todos aquellos elementos originales de la casa: pavimento, cornisas, cristaleras, puertas, decorados de latón, etc.

La obra consta de 136m2 de superficie construida con una distribución en planta prácticamente idéntica a cualquier vivienda del Eixample Barcelonés, pero en este caso ubicada entre las fábricas del emergente barrio del Poblenou.

VER PROYECTO

[:]


Compartir: 07/05/2018


Volver