He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]LA CASA DE L'EBANISTA - MÉS VERSÀTIL I LLUMINOSA[:es]LA CASA DEL EBANISTA - MÁS VERSÁTIL Y LUMINOSA[:en]LA CASA DEL EBANISTA - MÁS VERSÁTIL Y LUMINOSA[:]
[:ca]LANDING-CASA-mar2
LA CASA DE L'EBANISTA
Valors com intimitat, privacitat o confortabilitat han estat fonamentals per als arquitectes i propietaris de l'habitatge al llarg de tot el procés de rehabilitació. Qualitats que es troben en el disseny dels ambients interiors, tots ells altament versàtils i amb una bona il·luminació natural.

Per obtenir aquests resultats, els tancaments juguen un important paper: la casa s'organitza al voltant de la llum natural procedent de l'exterior, deixant la zona de dia al costat de la terrassa i la de nit en l'altre extrem amb grans portes d'accés a la balconada.

Iscletec ha proporcionat finestres, portes i balconeres de fusta a aquest habitatge que responen a la filosofia dels arquitectes i solucionen les problemàtiques característiques de les antigues cases de Barcelona, com la falta de llum i la ventilació de les estances centrals.
A més, seguint amb la campanya #VestimosBarcelona, els tancaments de fusta compten amb la màxima estanquitat acústica i tèrmica, ideal per als habitatges de la sorollosa ciutat.

Per intensificar les prestacions finals, s'ha utilitzat el model Iscletec 78 i s'han afegit les prestigioses ferramentes MACO, que representen la seguretat, durabilitat i eficiència, sempre treballant amb el màxim nivell de qualitat. Així, juntament amb els vidres dobles, s'aconsegueix un aïllament superior que permet desconnectar de qualsevol soroll no desitjat de la ciutat.

S'han inclòs porticons de fusta plegables a l'exterior de les finestres i balconeres que reforcen la intimitat de l'habitatge i el caràcter modernista de la façana, perfeccionant els seus elegants línies i subtils acabats.[:es]LANDING-CASA-mar2
LA CASA DEL EBANISTA
Valores como intimidad, privacidad o confortabilidad han sido fundamentales para los arquitectos y propietarios de la vivienda a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Cualidades que se encuentran en el diseño de los ambientes interiores, todos ellos altamente versátiles y con una buena iluminación natural.

Para obtener esos resultados, los cierres juegan un importante papel: la casa se organiza en torno a la luz natural procedente del exterior, dejando la zona de día junto a la terraza y la de noche en el otro extremo con grandes puertas de acceso al balcón.

Iscletec ha proporcionado ventanas, puertas y balconeras de madera a esta vivienda que responden a la filosofía de los arquitectos y solventan las problemáticas características de las antiguas casas de Barcelona, como la falta de luz y la ventilación de las estancias centrales.

Además, siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de madera cuentan con la máxima estanqueidad acústica y térmica, ideal para las viviendas de la ruidosa ciudad.

Para intensificar las prestaciones finales, se ha utilizado el modelo Iscletec 78 y se han añadido los prestigiosos herrajes MACO, que representan la seguridad, durabilidad y eficiencia, siempre trabajando con el máximo nivel de calidad. Así, juntamente con los vidrios de doble acristalamiento, se consigue un aislamiento superior que permite desconectar de cualquier ruido no deseado de la ciudad.

Se han incluido portones de madera plegables en el exterior de las ventanas y balconeras que refuerzan la intimidad de la vivienda y el carácter modernista de su fachada, perfeccionando sus elegantes líneas y sutiles acabados.[:en]LANDING-CASA-mar2
LA CASA DEL EBANISTA
Valores como intimidad, privacidad o confortabilidad han sido fundamentales para los arquitectos y propietarios de la vivienda a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Cualidades que se encuentran en el diseño de los ambientes interiores, todos ellos altamente versátiles y con una buena iluminación natural.

Para obtener esos resultados, los cierres juegan un importante papel: la casa se organiza en torno a la luz natural procedente del exterior, dejando la zona de día junto a la terraza y la de noche en el otro extremo con grandes puertas de acceso al balcón.

Iscletec ha proporcionado ventanas, puertas y balconeras de madera a esta vivienda que responden a la filosofía de los arquitectos y solventan las problemáticas características de las antiguas casas de Barcelona, como la falta de luz y la ventilación de las estancias centrales.

Además, siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de madera cuentan con la máxima estanqueidad acústica y térmica, ideal para las viviendas de la ruidosa ciudad.

Para intensificar las prestaciones finales, se ha utilizado el modelo Iscletec 78 y se han añadido los prestigiosos herrajes MACO, que representan la seguridad, durabilidad y eficiencia, siempre trabajando con el máximo nivel de calidad. Así, juntamente con los vidrios de doble acristalamiento de Climalit, se consigue un aislamiento superior que permite desconectar de cualquier ruido no deseado de la ciudad.

Se han incluido portones de madera plegables en el exterior de las ventanas y balconeras que refuerzan la intimidad de la vivienda y el carácter modernista de su fachada, perfeccionando sus elegantes líneas y sutiles acabados.
[:]


Compartir: 16/05/2018


Volver