He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]#COLOROFTHEMONTH – Larix sibirica[:es]#COLOROFTHEMONTH - Larix sibirica[:en]#COLOROFTHEMONTH - Larix sibirica[:]
[:ca]LANDING-CASA-mar2
L’essència de la construcció radica en la preservació del medi natural en què es troba i en aconseguir una edificació respectuosa i potenciadora del seu entorn. Per això, els colors predominants són els dels materials originals del solar: tonalitats terroses que vinculen els interiors amb els exteriors.

Per això, Iscletec ha fabricat les portes, finestres i balconeres del projecte d'HARQUITECTES amb el material i el tint requerits pels arquitectes responsables. S’ha utilitzat la fusta del Làrix de Sibèria, una espècie d’arbre que creix principalment a la Sibèria Occidental i és molt resistent als canvis de temperatura. A més, seguint la filosofia d’utilitzar materials purs i acabats originals, s’ha mantingut la textura natural de la fusta amb un tint Rubio Monocoat que permet visualitzar el vetejat únic i singular d’aquest material.
[:es]LANDING-CASA-mar2
La esencia de la construcción radica en la preservación del medio natural en que se encuentra y en conseguir una edificación respetuosa y potenciadora de su entorno. Por ello, los colores predominantes son los de los materiales originales del solar: tonalidades terrosas que vinculan los interiores con los exteriores.

Por ello, Iscletec ha fabricado las puertas, ventanas y balconeras del proyecto de HARQUITECTES con el material y el tinte requeridos por los arquitectos responsables. Se ha utilizado la madera del Alerce de Siberia, una especie de árbol que crece principalmente en la Siberia Occidental y es muy resistente a los cambios de temperatura. Además, siguiendo la filosofía de utilizar materiales puros y acabados originales, se ha mantenido la textura natural de la madera con un tinte Rubio Monocoat que permite visualizar el veteado único y singular de este material.
[:en]LANDING-CASA-mar2
La esencia de la construcción radica en la preservación del medio natural en que se encuentra y en conseguir una edificación respetuosa y potenciadora de su entorno. Por ello, los colores predominantes son los de los materiales originales del solar: tonalidades terrosas que vinculan los interiores con los exteriores.

Por ello, Iscletec ha fabricado las puertas, ventanas y balconeras del proyecto de HARQUITECTES con el material y el tinte requeridos por los arquitectos responsables. Se ha utilizado la madera del Alerce de Siberia, una especie de árbol que crece principalmente en la Siberia Occidental y es muy resistente a los cambios de temperatura. Además, siguiendo la filosofía de utilizar materiales puros y acabados originales, se ha mantenido la textura natural de la madera con un tinte Rubio Monocoat que permite visualizar el veteado único y singular de este material.
[:]


Compartir: 30/05/2018


Volver