He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]Nou projecte: Casa a la vall de la Cerdanya[:es]Nuevo proyecto: Casa en el valle de la Cerdaña[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Antigament aquesta edificació era una masia tradicional de la Cerdanya, que s'ha transformat fins convertir-se en una casa Passivhaus. Reuneix tots els requisits que demana el seu entorn natural, té un cost energètic molt baix i optimitza els recursos existents a través de diferents tècniques passives.

EXCEL·LENT AÏLLAMENT TÈRMIC I TOTAL HERMETICITAT

El model Iscletec 92 és el màxim exponent en estanquitat acústica i tèrmica: obtenim portes, finestres i balconeres de fusta laminada de 92mm de gruix, amb vidres de tres capes i triple junta de goma que proporcionen totes les prestacions necessàries per a un habitatge d'aquestes característiques.

FINESTRES I PORTES D'ALTES PRESTACIONS

La fusta utilitzada en el disseny dels tancaments d'aquesta casa a la Cerdanya és de Làrix Siberià. El làrix és el material de fusta més resistent del món, que destaca per la seva fortalesa, durabilitat i impermeabilitat.

En aquest habitatge trobem diferents formats de portes i finestres que s'adapten als espais i a la funcionalitat desitjada pel client. Entre elles, trobem finestres que compten amb la comoditat de l'oscil o, fins i tot, doble oscil. MACO proporciona ferramentes Multi Secuair per oscil·lar de manera segura i obtenir una major comoditat. Així, s’augmenten les possibilitats del tancament i s’habilita una ventilació segura totalment controlada. També s'han instal·lat moderns tancaments pivotants amb la ferramenta BILICO de MACO, que són el reflex de la unió entre disseny i utilitat. Els sistemes d'obertura pivotant MACO són diferents a una finestra estàndard, però amb el mateix equilibri, funcionalitat i estètica.

VEURE TOT EL PROJECTE[:es]

Antiguamente esta edificación era una masía tradicional de la Cerdaña, que se ha transformado hasta convertirla en una casa Passivhaus. Reúne todos los requisitos que demanda su entorno natural, tiene un coste energético muy bajo y optimiza los recursos existentes a través de diferentes técnicas pasivas.

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y TOTAL HERMETICIDAD

El modelo Iscletec 92 es el máximo exponente en estanqueidad acústica y térmica: obtenemos puertas, ventanas y balconeras de madera laminada de 92mm de grosor, con cristales de triple vidrio y triple junta de goma que proporcionan todas las prestaciones necesarias para una vivienda de esas características.

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES

La madera utilizada en el diseño de los cierres de esta casa en la Cerdaña es de Alerce Siberiano. El alerce es el material de madera más resistente del mundo, que destaca por su fortaleza, durabilidad e impermeabilidad.

En esta vivienda encontramos diferentes formatos de puertas y ventanas que se adaptan a los espacios y a la funcionalidad deseada por el cliente. Entre ellas, encontramos ventanas que cuentan con la comodidad del oscilo o, incluso, doble oscilo. MACO proporciona herrajes Multi Secuair para oscilar de manera segura y obtener una mayor comodidad. Así, se aumentan las posibilidades del cierre y se habilita una ventilación totalmente controlada. También se han instalado modernos cierres pivotantes con el herraje BILICO de MACO, que son el reflejo de la unión entre diseño y utilidad. Los sistemas de apertura pivotante MACO son diferentes a una ventana estándar, pero con el mismo equilibrio, funcionalidad y estética.

VER TODO EL PROYECTO[:]


Compartir: 17/10/2018
[:ca]Iscletec78: #VestimosBarcelona amb triple vidre i estil[:es]Iscletec78: #VestimosBarcelona con triple vidrio y estilo[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Després d'anunciar el gran canvi empresarial de Iscletec, ens seguim esforçant per oferir el millor producte del mercat. Iscletec ha decidit especialitzar-se en tancaments d'alta gamma, eliminant de la seva gamma de productes el seu model estàndard per focalitzar-se en proporcionar una millor qualitat: més vidre, més pes, més prestacions.

Iscletec 78 té una capacitat de 78mm de gruix, el que implica que podem col·locar vidres de triple vidre des 34 a 40mm de gruix. Això es trasllada en una major protecció, aïllament i estanquitat. És el model estrella de la nostra campanya #VestimosBarcelona, on els seus habitants tenen com a objectiu minimitzar els sorolls de la voràgine exterior per aconseguir el benestar a casa seva. I això és el que oferim a Iscletec: una major qualitat de tancaments i de vida.

Descobreix tota la informació sobre aquest model[:es]

Después de anunciar el gran cambio empresarial de Iscletec, nos seguimos esforzando para ofrecer el mejor producto del mercado. Iscletec ha decidido especializarse en cierres de alta gama, con lo que ha eliminado de su gama de productos su modelo estándar para focalizarse en proporcionar una mayor calidad: más vidrio, más peso, más prestaciones.

Iscletec 78 tiene una capacidad de 78mm de grosor, lo que implica que podemos colocar cristales de triple vidrio desde 34 a 40mm de grosor. Eso se traslada en una mayor protección, aislamiento y estanqueidad. Es el modelo estrella de nuestra campaña #VestimosBarcelona, donde sus habitantes tienen como objetivo minimizar los ruidos de la vorágine exterior para conseguir el bienestar en sus hogares. Y eso es lo que ofrecemos en Iscletec: una mayor calidad de cierres y de vida.

Descubre toda la información sobre este modelo[:]


Compartir: 11/10/2018
[:ca]Nova projecció de futur de Iscletec: al capdamunt.[:es]Nueva proyección de futuro de Iscletec: en lo más alto.[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

A Iscletec entenem que les finestres i portes de fusta formen part d'un tot més complex. Per això, hem d'adaptar a cadascuna de les obertures en funció de les seves exigències i és imprescindible que elements com la seguretat, qualitat o la protecció constitueixin inherentment nostres productes.

Ens apassiona la fusta i tenim afany de descobrir, conèixer i mai deixar d'aprendre. Aquest esperit innovador i emprenedor és el que ens ha portat a focalitzar-nos en finestres de gamma alta que eleven les nostres capacitats a un altre nivell. Anunciem, doncs, que eliminem del nostre portfoli de productes nostre model estàndard (Iscletec 68) per especialitzar-nos en aquelles solucions amb més elevades prestacions (Iscletec 78 i Iscletec92).

Aquest gest empresarial ens dibuixa nous horitzons i ens permet ser experts en tancaments de fusta singulars i amb més possibilitats. Iniciem aquest nou camí mantenint els nostres valors i filosofia, i de la mà de grans col·laboradors que augmenten el rendiment de les nostres solucions tècniques.

Iscletec es consolida com el partner ideal en el disseny i fabricació de finestres, portes i balconeres de fusta; sostenibles, aïllants i amb protecció total. La tècnica de l'empresa juntament amb les ferramentes i vidres de major qualitat del mercat, constitueixen el tancament total més exigent que respon a projectes de grans magnituds.[:es]

En Iscletec entendemos que las ventanas y puertas de madera forman parte de un todo más complejo. Por ello, debemos adaptarnos a cada una de las aperturas en función de sus exigencias y es imprescindible que elementos como la seguridad, calidad o la protección constituyan inherentemente nuestros productos.

Nos apasiona la madera y tenemos afán de descubrir, conocer y nunca dejar de aprender. Este espíritu innovador y emprendedor es el que nos ha llevado a focalizarnos en ventanas de gama alta que elevan nuestras capacidades a otro nivel. Anunciamos, pues, que eliminamos de nuestra cantera de productos nuestro modelo estándar (Iscletec 68) para especializarnos en aquellas soluciones con más elevadas prestaciones (Iscletec 78 e Iscletec92).

Este gesto empresarial nos dibuja nuevos horizontes y nos permite ser expertos en cierres de madera singulares y con mayores posibilidades. Iniciamos este nuevo camino manteniendo nuestros valores y filosofía, y de la mano de grandes colaboradores que aumentan el rendimiento de nuestras soluciones técnicas.

Iscletec se consolida como el partner ideal en el diseño y fabricación de ventanas, puertas y balconeras de madera; sostenibles, aislantes y con protección total. La técnica de la empresa junto con los herrajes y vidrios de mayor calidad del mercado, constituyen el cierre total más exigente que responde a proyectos de grandes magnitudes.[:]


Compartir: 01/10/2018
[:ca]Tornada a la ciutat | Sense fred i sense soroll[:es]Vuelta a la ciudad | Sin frío y sin ruido[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Al setembre tornem a la ciutat i reprenem la rutina després d'un període estival de descans i tranquil·litat. Segueix gaudint de la pau de l'estiu a la teva llar gràcies a les finestres d’ Iscletec, que atorguen el silenci més confortable a la ciutat.

La llarga trajectòria de l'empresa en el sector l'ha portat a crear la campanya #VestimosBarcelona, ​​on es consoliden les finestres, portes i finestres d’Iscletec com el producte ideal per als projectes de la ciutat.

Aconsegueix minimitzar el soroll del teu habitatge i anticipa't al hivern amb la millor solució en estanqueïtat i aïllament. Les finestres de fusta de Iscletec, juntament amb les manetes d'alta qualitat de MACO i vidres tèrmics de baixa emissivitat, proporcionen seguretat i eficiència energètica a la teva llar. A més, escollint Iscletec estàs apostant per la conservació del medi ambient i els productes sostenibles i amb denominació d'origen.

Petites intervencions o grans obres i projectes integrals ... a Iscletec treballem tot tipus de necessitats i responem als més elevats requisits urbanístics.

Últims projectes #VestimosBarcelona

Casa Casp - Reconstruint la memòria de l'Eixample 

La Casa del Ebenista 

Casa de l'Eixample - Fusió entre tradició i modernitat. 

Casa al barri gòtic de Barcelona 

Pis modernista a Gràcia - Un habitatge modernista amb un segell singular 

Casa a l'Eixample de Barcelona - Un referent d'elegància i modernitat 

Vols reformar el teu habitatge de Barcelona? Uneix-te a la campanya #VestimosBarcelona, ​​amb la total garantia de Iscletec.[:es]

En septiembre volvemos a la ciudad y retomamos la rutina tras un periodo estival de descanso y tranquilidad. Sigue disfrutando de la paz del verano en tu hogar gracias a las ventanas de Iscletec, que otorgan el silencio más confortable a la ciudad.

La larga trayectoria de la empresa en el sector le ha llevado a crear la campaña #VestimosBarcelona, donde se consolidan las ventanas, puertas y ventanas de Iscletec como el producto ideal para los proyectos de la ciudad.

Consigue minimizar el ruido de tu vivienda y anticípate al invierno con la mejor solución en estanqueidad y aislamiento. Las ventanas de madera de Iscletec, juntamente con las manillas de alta calidad de MACO y cristales térmicos de baja emisividad, proporcionan seguridad y eficiencia energética a tu hogar. Además, escogiendo Iscletec estás apostando por la conservación del medio ambiente y los productos sostenibles y con denominación de origen.

Pequeñas intervenciones o grandes obras y proyectos integrales… en Iscletec trabajamos todo tipo de necesidades y respondemos a los más elevados requisitos urbanísticos.

Últimos proyectos #VestimosBarcelona

Casa Caspe – Reconstruyendo la memoria del Eixample 

La Casa del Ebanista

Casa del Eixample – Fusión entre tradición y modernidad.

Casa en el barrio gótico de Barcelona

Piso modernista en Gracia – Una vivienda modernista con un sello singular

Casa en el Eixample de Barcelona – Un referente de elegancia y modernidad

¿Quieres reformar tu vivienda de Barcelona? Únete a la campaña #VestimosBarcelona, con la total garantía de Iscletec.[:]


Compartir: 27/09/2018
[:ca]Especial FERRAMENTES - Maco & Iscletec[:es]Especial HERRAJES – Maco & Iscletec[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

A Iscletec busquem l'excel·lència i, per això, treballem amb els partners que ens permeten aconseguir-la. Quan parlem de ferramentes per a tancaments de fusta comptem amb el fabricant MACO, que representa la màxima eficiència, durabilitat, disseny i qualitat del mercat. Les ferramentes MACO són ​​el complement perfecte per a les finestres, portes i balconeres Iscletec, aconseguint un resultat òptim i immillorable.

 

FERRAMENTES MACO // EL MÉS DESTACAT

DOBLE OSCIL·LOBATENT - FUNCIONALITAT I HARMONIA

Amb aquest ferramenta es pot triar oscil·lar una única fulla o ambdues alhora, per a més comoditat i més llibertat de moviment. Es tracta d'una ferramenta que s'ha convertit en imprescindible en cadascun dels nostres projectes, ja que té infinitat de beneficis per al client a més d'atorgar una millor ventilació, una estètica simètrica i estalvi de l'espai físic.

GRAN FORMAT- MÉS VIDRE, MÉS PES

Tot i que un habitatge compti amb grans finestrals, la pèrdua d'energia calòrica ha de ser mínima, el que obliga a la instal·lació d'elements energèticament adequats per a protegir-se del clima, el soroll i el fred. Les ferramentes MACO de gran format entren en joc quan la sol·licitació de pes ho requereix, un repte assequible per a empreses que treballen amb altes exigències de treball.

FERRAMENTA OCULTA - INNOVACIÓ I ESTÈTICA

Per potenciar aquesta estètica i donar-li el protagonisme a la fusta, Iscletec incorpora ferramentes MACO completament ocultes: sense ponts tèrmics, sense interrupció de juntes i sense formació de condensats. Amb aquests ferramentes invisibles, Iscletec presenta els més innovadors productes al mercat, aconseguint finestres i portes impecables. Entre els avantatges que obtenim amb aquests elements resideixen l'òptima visibilitat entre els espais i la màxima entrada de llum.

FERRAMENTA AMB FRE D'OBERTURA - LA REVOLUCIÓ DEL TANCAMENT

Aquest revolucionari sistema permet el bloqueig del tancament tècnic en qualsevol posició entre 30 ° i 80 °, evitant la seva obertura total i sense control i suportant la influència del vent. D'aquesta manera, solucionem tots els requeriments d'un tancament: una ventilació segura sense el moviment brusc de la fulla, la seguretat necessària anti-furt, el domini i control total del tancament abatible, un disseny discret i sofisticat, entre moltes altres avantatges.

Amb la ferramenta amb fre d'obertura aconseguiràs una ventilació còmoda i immillorable, a més d'una major llibertat de moviment i obertura, totalment personalitzable.

SENSOR D'ALARMA - INNOVACIÓ I SEGURETAT

Per proporcionar encara més prestacions als tancaments de fusta, Iscletec pot col·locar una solució addicional que brinda encara més rendiment als seus productes: sensors d'alarma integrats en cada un dels tancaments de fusta.

Els sensors d'alarma s'incorporen sense trencar l'harmonia als propis tancaments, un sistema altament innovador i amb un valor estètic inigualable. L'alarma ve inherentment integrada en finestres, portes i balconeres, el que garanteix una major seguretat i una disminució de les possibilitats de furt en l'habitatge.

Descobreix un món de prestacions amb la col·lecció de ferramentes d'última generació MACO que, juntament amb els productes de Iscletec, són referents en benestar, disseny, estanquitat acústica i tèrmica i elegància.

Veure totes les ferramentes d'Iscletec & Maco[:es]
En Iscletec buscamos la excelencia y, por ello, trabajamos con los partners que nos permiten alcanzarla. Cuando hablamos de herrajes para cierres de madera contamos con la firma MACO, que representa la máxima eficiencia, durabilidad, diseño y calidad del mercado. Los herrajes MACO son el complemento perfecto para las ventanas, puertas y balconeras de Iscletec, consiguiendo un resultado óptimo e inmejorable.

HERRAJES MACO // LO MÁS DESTACADO

DOBLE OSCILOBATIENTE – FUNCIONALIDAD Y ARMONÍA

Con este herraje se puede elegir oscilar una única hoja o ambas a la vez, para una mayor comodidad y más libertad de movimiento. Se trata de un herraje que se ha convertido en imprescindible en cada uno de nuestros proyectos, pues tiene infinitos beneficios para el cliente además de otorgar una mejor ventilación, una estética simétrica y ahorro del espacio físico.

GRAN FORMATO- MÁS VIDRIO, MÁS PESO

A pesar de que una vivienda cuente con grandes ventanales, la pérdida de energía calórica debe ser mínima, lo que obliga a la instalación de elementos energéticamente adecuados para protegerse del tiempo, el ruido y el frio. Los herrajes MACO de gran formato entran en juego cuando la solicitación de peso lo requiere, un reto asequible para empresas que trabajan con altas exigencias de trabajo.

HERRAJE OCULTO - INNOVACIÓN Y ESTÉTICA

Para potenciar esta estética y darle el protagonismo a la madera, Iscletec incorpora herrajes MACO completamente ocultos: sin puentes térmicos, sin interrupción de juntas y sin formación de condensados. Con estos herrajes invisibles, Iscletec presenta los más innovadores productos al mercado, consiguiendo ventanas y puertas impecables. Entre las ventajas que obtenemos con estos elementos residen la óptima visibilidad entre los espacios y la máxima entrada de luz.

HERRAJE CON FRENO DE APERTURA – LA REVOLUCIÓN DEL CIERRE

Este revolucionario sistema permite el bloqueo del cierre técnico en cualquier posición entre 30° y 80°, evitando su apertura total y sin control y soportando la influencia del viento. De esta manera, solucionamos todos los requerimientos de un cierre: una ventilación segura sin el movimiento brusco de la hoja, la seguridad necesaria anti-hurto, el dominio y control total del cierre abatible, un diseño discreto y sofisticado, entre muchas otras ventajas.

Con el herraje con freno de apertura conseguirás una ventilación cómoda e inmejorable, además de una mayor libertad de movimiento y apertura, totalmente personalizable.

SENSOR DE ALARMA - INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

Para proporcionar aún más prestaciones a los cierres de madera, Iscletec puede colocar una solución adicional que brinda todavía más rendimiento a sus productos: sensores de alarma integrados en cada uno de los cierres de madera.

Los sensores de alarma se incorporan sin romper la armonía a los propios cierres, un sistema altamente innovador y con un valor estético inigualable. La alarma viene inherentemente integrada en ventanas, puertas y balconeras, lo que garantiza una mayor seguridad y una disminución de las posibilidades de hurto en la vivienda.

Descubre un mundo de prestaciones con la colección de herrajes de última generación MACO que, junto con los productos de Iscletec, son referentes en bienestar, diseño, estanqueidad acústica y térmica y elegancia.

Ver todos los herrajes de Iscletec & Maco[:]


Compartir: 13/09/2018
La Casa 1413 de HARQUITECTES premiada en la XIV BEAU 2018
noticia iscletec destacada[:ca]

El passat mes de juny es va presentar la XIV Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme a Santander, sota el títol "Més habitar, més humanitzar".

En aquesta edició el jurat ha premiat 23 obres arquitectòniques nacionals i internacionals en la secció Panorama d'Obres. La llista de guardonats inclou arquitectes consagrats i despatxos d'arquitectes novells, i combina projectes de paisatge i espai públic, amb treballs de rehabilitació, equipaments públics i edificis d'habitatges.

Destaquem el premi que ha rebut l'estudi HARQUITECTES pel projecte Casa 1413, en què Iscletec ha participant proporcionant tots els tancaments de fusta. Un cop més, Iscletec s'enorgulleix de col·laborar amb professionals reconeguts i admirats en el sector, que els permeten formar part de projectes d'aquestes magnituds.

Aquesta edició de la Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme posa l'accent en el concepte d'habitar com a fonament de l'arquitectura i de la humanització de la ciutat. Una idea que s'explica per la qualitat dels espais, ja siguin domèstics o públics, urbans o rurals. S'ha buscat valorar els entorns, la vida en societat, els espais, la proximitat dels llocs sense minva de la creativitat de les obres. La humanització de l'arquitectura i la ciutat es basa en la proximitat, les escales humanes, els espais tant de relació com d'intimitat.
[:es]

El pasado mes de junio se presentó la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en Santander, bajo el título “Más habitar, más humanizar”.

Es esta edición el jurado ha premiado 23 obras arquitectónicas nacionales e internacionales en la sección Panorama de Obras. La lista de galardonados incluye arquitectos consagrados y despachos de arquitectos nóveles, y combina proyectos de paisaje y espacio público, con trabajos de rehabilitación, equipamientos públicos y edificios de viviendas.

Destacamos el premio que ha recibido el estudio HARQUITECTES por el proyecto Casa 1413, en el que Iscletec ha participando proporcionando todos los cierres de madera. Una vez más, Iscletec se enorgullece de colaborar con profesionales reconocidos y admirados en el sector, que les permiten formar parte de proyectos de estas magnitudes.

Esta edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo pone el acento en el concepto de habitar como fundamento de la arquitectura y de la humanización de la ciudad. Una idea que se explica por la calidad y cualidad de los espacios, ya sean domésticos o públicos, urbanos o rurales. Se ha buscado valorar los entornos, la vida en sociedad, los espacios, la cercanía de los lugares sin merma de la creatividad de las obras. La humanización de la arquitectura y la ciudad se basa en la proximidad, las escalas humanas, los espacios tanto de relación como de intimidad.
[:]


Compartir: 04/09/2018
[:ca]Obrim les portes del nostre taller i t’avancem un nou projecte [:es]Abrimos las puertas de nuestro taller y te avanzamos un nuevo proyecto[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
MASIA RURAL - MONTAGUT I OIX

Obrim les portes del nostre taller i t’avancem un nou projecte, com sempre, singular i únic. Els nostres tècnics estan preparant amb cura tots els productes de fusta que s'utilitzaran per a una espectacular masia familiar a Montagut i Oix, situada a la província de Girona.

L'objectiu de la intervenció rau en mantenir la personalitat d'un habitatge en un territori muntanyós i una localitat rural amb gran valor del patrimoni històric- artístic. Aquest treball de rehabilitació apunta a la necessitat de conservar els edificis originals, però dotant-los d'unes prestacions cada vegada més elevades i el valor afegit d'uns productes de qualitat.

La peculiaritat d'Iscletec recau en la seva adaptabilitat i condicionament a qualsevol territori i condició, sent altament competents tant en grans ciutats, a la costa com en alta muntanya.

PASSIÓ PELS BOSCOS I LA FUSTA
S'ha utilitzat el model Iscletec 78 fabricat amb fusta de roure de la Borgonya francesa, grans superfícies gestionades amb el segell de qualitat forestal sostenible PEFC. A Iscletec mantenim el màxim estàndard de qualitat de la fusta europea que utilitzem, amb l'objectiu de fomentar la nostra filosofia de sostenibilitat.

Els productes certificats per PEFC garanteixen la correcta gestió dels boscos dels que provenen, combaten la talla d'arbres il·legal i ajuden al manteniment de nombrosos ecosistemes i la diversitat biològica. Conscients de la nostra responsabilitat amb el medi ambient, contribuïm amb el nostre paper social, cada vegada més consolidat, en cadascun dels nostres projectes.

UN PRODUCTE A MIDA
Iscletec permet seleccionar aquell acabat més convenient i requerit, tant per l'interior com per l'exterior: un avantatge singular que permet ajustar el resultat final 100% a mida.

Balconeres, finestres i portes d'entrada s'estan dissenyant i fabricant totalment personalitzades per atorgar la màxima durabilitat en el seu exterior, amb productes resistents als canvis de temperatura i a contrastos tèrmics.

La fusta de roure juntament amb un vernís 100% sòlid a l'aigua, ecològic i d'última generació aconsegueix el mimetisme amb l'entorn i la màxima qualitat per als tancaments. El vernís a l'aigua és un dels millors materials per revestir superfícies de fusta d'exterior, ja que la protegeix i l'embelleix, enaltint les seves característiques inherents.

Es destaca el tractament que s'ha proporcionat a l'interior dels tancaments, on s'ha buscat el contacte més directe amb la puresa del material, gràcies a un oli que permet percebre la fusta en el seu estat natural. L'oli li afegeix infinites propietats a la fusta sumant-li un subtil acabat: tacte, olor i essència original del material amb un extra de protecció. Així, s'aconsegueix un respecte absolut per la transpiració, la textura i el vetejat natural de la fusta, que promet un resultat atractiu i dóna valor a les estances.

INNOVACIÓ I ESTÈTICA
Per potenciar aquesta estètica i donar-li el protagonisme al propi material, s'han instal·lat ferramentes MACO - Multi Power, completament ocultes: sense ponts tèrmics, sense interrupció de juntes i sense formació de condensats. Amb aquestes ferramentes invisibles, Iscletec presenta els més innovadors productes al mercat, aconseguint finestres i portes impecables. Entre els avantatges que obtenim amb aquests elements resideixen l'òptima visibilitat entre els espais i la màxima entrada de llum.

INNOVACIÓ I SEGURETAT
Per proporcionar encara més prestacions, s'ha col·locat una solució addicional que brinda encara més rendiment als productes d’Iscletec: sensors d'alarma integrats en cada un dels tancaments de fusta.

Els sensors d'alarma s'incorporen sense trencar l'harmonia als propis tancaments, un sistema altament innovador i amb un valor estètic inigualable. L'alarma ve inherentment integrada en finestres, portes i balconeres, el que garanteix una major seguretat i una disminució de les possibilitats de furt en l'habitatge.

Iscletec treballa per aconseguir un resultat exigent, d'acord amb les necessitats de l'espai i del client i utilitzant la tecnologia més avançada en els seus productes. A més d'un excel·lent resultat tècnic, aposta per un detallat treball de la fusta per crear l'estètica que millor s'adapti a cada projecte.

[:es]
MASIA RURAL – MONTAGUT I OIX

Abrimos las puertas de nuestro taller y te avanzamos un nuevo proyecto, como siempre, singular y único. Nuestros técnicos están preparando con mimo todos los productos de madera que se utilizaran para una espectacular masía familiar en Montagut i Oix, situada en la provincia de Girona.

El objetivo de la intervención radica en mantener la personalidad de una vivienda en un territorio montañoso y una localidad rural con gran valor del patrimonio histórico-artístico. Este trabajo de rehabilitación apunta a la necesidad de conservar los edificios originales, pero dotándolos de unas prestaciones cada vez más elevadas y el valor añadido de unos productos de calidad.
La peculiaridad de Iscletec recae en su adaptabilidad y acondicionamiento a cualquier territorio y condición, siendo altamente competentes tanto en grandes ciudades, en la costa como en alta montaña.

PASIÓN POR LOS BOSQUES Y LA MADERA
Se ha utilizado el modelo Iscletec 78 fabricado con madera de roble de la Borgoña francesa, grandes superficies gestionadas con el sello de calidad forestal sostenible PEFC. En Iscletec mantenemos el máximo estándar de calidad de la madera europea que utilizamos, con el objetivo de fomentar nuestra filosofía de sostenibilidad.

Los productos certificados por PEFC garantizan la correcta gestión de los bosques de los que provienen, combaten la corta de árboles ilegal y ayudan al mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la diversidad biológica. Conscientes de nuestra responsabilidad con el medioambiente, contribuimos con nuestro papel social, cada vez más consolidado, en cada uno de nuestros proyectos.

UN PRODUCTO A MEDIDA
Iscletec permite seleccionar aquel acabado más conveniente y requerido, tanto para el interior como para el exterior: una ventaja singular que permite ajustar el resultado final 100% a tu medida.

Balconeras, ventanas y puertas de entrada se están diseñando y fabricando totalmente personalizadas para otorgar la máxima durabilidad en su exterior, con productos resistentes a los cambios de temperatura y a contrastes térmicos.

La madera de roble junto con un barniz 100% sólido al agua, ecológico y de última generación consigue el mimetismo con el entorno y la máxima calidad para los cierres. El barniz al agua es uno de los mejores materiales para revestir superficies de madera de exterior, pues la protege y la embellece, ensalzando sus características inherentes.

Se destaca el tratamiento que se ha proporcionado en el interior de los cierres, donde se ha buscado el contacto más directo con la pureza del material gracias a un aceite que permite percibir la madera en su estado natural. El aceite le añade infinitas propiedades a la madera sumándole un sutil acabado: tacto, olor y esencia original del material con un extra de protección. Así, se consigue un respeto absoluto por la transpiración, la textura y el veteado natural de la madera, que promete un resultado atractivo y da valor a las estancias.

INNOVACIÓN Y ESTÉTICA
Para potenciar esta estética y darle el protagonismo al propio material, se han instalado herrajes MACO – Multi Power, completamente ocultos: sin puentes térmicos, sin interrupción de juntas y sin formación de condensados. Con estos herrajes invisibles, Iscletec presenta los más innovadores productos al mercado, consiguiendo ventanas y puertas impecables. Entre las ventajas que obtenemos con estos elementos residen la óptima visibilidad entre los espacios y la máxima entrada de luz.

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD
Para proporcionar aún más prestaciones, se ha colocado una solución adicional que brinda todavía más rendimiento a los productos de Iscletec: sensores de alarma integrados en cada uno de los cierres de madera.

Los sensores de alarma se incorporan sin romper la armonía a los propios cierres, un sistema altamente innovador y con un valor estético inigualable. La alarma viene inherentemente integrada en ventanas, puertas y balconeras, lo que garantiza una mayor seguridad y una disminución de las posibilidades de hurto en la vivienda.

Iscletec trabaja para conseguir un resultado exigente, acorde con las necesidades del espacio y del cliente y utilizando la tecnología más avanzada en sus productos. Además de un excelente resultado técnico, apuesta por un detallado trabajo de la madera para crear la estética que mejor se adapte a cada proyecto.

[:]


Compartir: 30/08/2018
Página 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24