He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]Quin color és el teu?[:es]¿Qué color es el tuyo?[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Natural, càlid i personalitzat. Respectant el vetejat i la textura de la fusta

Escull el teu #ColorOftheMonth

Larix sibirica. La fusta de l'Alerce de Sibèria és una espècie d'arbre molt resistent als canvis de temperatura. Mantenint la textura natural de la fusta amb un tint Rubio Monocoat que permet visualitzar el vetejat únic i singular d'aquest material.

Mocca. Color sòlid, que transmet resistència, confiança i permanència. Aquesta acollidora i càlida tonalitat, reafirma la història, l'autenticitat i la transcendència de l'arquitectura de #VestimosBarcelona.

Gris Esmeralda. Es tracta d'un to gris verdós, que combina l'elegància d'un color neutre com el gris, amb la potència i majestuositat del color de la preciosa pedra maragda.

Blanc Seda. És una tonalitat molt clara que fa que les formes i els materials destaquin al màxim, permet una àmplia combinació de colors i ajuda a il·luminar totes les estances de la casa.

Duo Barcelona. La gamma cromàtica Duo Barcelona és una perfecta i genuïna composició creada especialment per a la campanya #VestimosBarcelona. La combinació del Blanc Seda, juntament amb el color Mocca i / o el Gris Esmeralda.

Blau provençal. Reflecteix el color de la Mediterrània i representa el colorit cultural, la varietat, la història i el clima acollidor de La Provença. Destaca per les seves expressions de llum, força i per la riquesa de la seva tonalitat, molt característica del sud de França.

Fusta de pi amb un vernís a l'aigua. La fusta de pi és el color de la natura. Aporta una magnífica sensació de calidesa i lluminositat que fa més confortables els espais; i es caracteritza per ser fusta de proximitat, pels seus acabats i per la seva durabilitat.[:es]

Natural, cálido y personalizado. Respetando el veteado y textura de la madera

Escoge tu #ColorOftheMonth

Larix Sibirica. La madera del Alerce de Siberia es una especie de árbol muy resistente a los cambios de temperatura. Manteniendo la textura natural de la madera con un tinte Rubio Monocoat que permite visualizar el veteado único y singular de este material.

Mocca. Color sólido, que transmite resistencia, confianza y permanencia. Esta acogedora y cálida tonalidad, reafirma la historia, la autenticidad y la transcendencia de la arquitectura de #VestimosBarcelona.

Gris Esmeralda. Se trata de un tono gris verdoso, que combina la elegancia de un color neutro como el gris, con la potencia y majestuosidad del color de la preciosa piedra esmeralda.

Blanco Seda. Es una tonalidad muy clara que hace que las formas y los materiales destaquen al máximo, permite una amplia combinación de colores y  ayuda a iluminar todas las estancias de la casa.

Dúo Barcelona. La gama cromática Dúo Barcelona es una perfecta y genuina composición creada especialmente para la campaña #VestimosBarcelona. La combinación del Blanco Seda, junto con el color Mocca y/o el Gris Esmeralda.

Azul provenzal. Refleja el color del Mediterráneo y representa el colorido cultural, la variedad, la historia y el clima acogedor de La Provenza. Destaca por sus expresiones de luz, fuerza y por la riqueza de su tonalidad, muy característica del sur de Francia.

Madera de pino con un barniz al agua. La madera de pino es el color de la naturaleza. Aporta una magnifica sensación de calidez y luminosidad que hace más confortables los espacios; y se caracteriza por ser madera de proximidad, por sus acabados y por su durabilidad.[:]


Compartir: 13/11/2018
[:ca]Formats personalitzats per a cada espai[:es]Formatos personalizados para cada espacio[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Infinites formes, infinits materials, múltiples FORMATS

Cada habitatge mereix que les portes, finestres i balconeres reforcin l'estètica i l'harmonia de l'espai, potenciant al màxim les seves característiques singulars.

Iscletec, amb la gran quantitat de formats que és capaç de proporcionar, demostra la seva capacitat per transformar-se, adaptar-se i ampliar horitzons. A la secció FORMATS del web, podràs visualitzar l'ampli ventall de possibilitats dels tancaments i la infinitat de formes i tipologies en finestres i balconeres de fusta.

Per a poder instal·lar aquesta gran varietat d'opcions en els habitatges i establiments, l'empresa compta amb el seu partner MACO, que facilita les ferramentes necessàries per aconseguir aquests resultats, aportant lleugeresa i una major mobilitat als productes.

Gràcies a la tecnologia d'última generació de les seves instal·lacions, la qualitat dels seus productes i el seu expert equip professional, l’empresa ofereix solucions avançades en tancaments de fusta, amb la màxima versatilitat. Iscletec aporta solucions per a les més exigents construccions, treballant amb compromís, professionalitat i precisió en cadascun dels seus projectes.

SECCIÓ FORMATS. Infinites formes i infinits materials amb un denominador comú: la nostra passió per la fusta.[:es]

Infinitas formas, infinitos materiales, múltiples FORMATOS

Cada vivienda merece que sus puertas, ventanas y balconeras refuercen la estética y la armonía del espacio, potenciando al máximo sus características singulares.

Iscletec, con la gran cantidad de formatos que es capaz de proporcionar, demuestra su capacidad para transformarse, adaptarse y ampliar horizontes. En la sección FORMATOS de la web, podrás visualizar el amplio abanico de posibilidades de los cerramientos y la infinidad de formas y tipologías en ventanas y balconeras de madera.

Para poder instalar esta gran variedad de opciones en las viviendas y establecimientos, la empresa cuenta con su partner MACO, que facilita los herrajes necesarios para conseguir estos resultados, aportando ligereza y una mayor movilidad a los productos.

Gracias a la tecnología de última generación de sus instalaciones, la calidad de sus productos y su experto equipo profesional, la empresa ofrece soluciones avanzadas en cierres de madera, con la máxima versatilidad. Iscletec aporta soluciones para las más exigentes construcciones, trabajando con compromiso, profesionalidad y precisión en cada uno de sus proyectos.

SECCIÓN FORMATOS. Infinitas formas e infinitos materiales con un denominador común: nuestra pasión por la madera.[:]


Compartir: 07/11/2018
[:ca]ISCLETEC92 | MÀXIM AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC[:es]ISCLETEC92 | MÁXIMO AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Disseny, eficiència energètica i passió per la fusta.

Iscletec proposa finestres, balconeres i corredisses de fusta de 92 mm. de gruix i triple vidre per cobrir les màximes prestacions: aïllament tèrmic i acústic, protecció solar, vidre de seguretat i protecció total.

Iscletec92 és el màxim exponent en tancaments acústics, tèrmics i de protecció total, que s'usa quan les circumstàncies són extremes, en condicions adverses o bé per aconseguir el silenci total a la ciutat o si el client així ho requereix.

No hi ha soroll que no resisteixi a aquesta finestra. A més de l'alta qualitat en el seu material i format, compta amb triple junta de goma (dos d'estanquitat i 1 de trencament de so) i tancaments de seguretat amb ferramentes MACO d'última tecnologia en sistemes d'obertura:

 • Ferramentes ocultes

 • Ferramentes amb alarma integrada

 • Gran format per a finestres de 3,6 m² i 180 kg

 • Màxima ventilació: doble oscil·lobatent i pivotants

 • Obertura lògicament especial nens

 • Anti-corrosiu i màxima durabilitat

[:es]

Diseño, eficiencia energética y pasión por la madera.

Iscletec propone ventanas, balconeras y correderas de madera de 92 mm. de grosor y triple vidrio para cubrir las máximas prestaciones: aislamiento térmico y acústico, protección solar, vidrio de seguridad y protección total.

Iscletec92 es el máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total, que se usa cuando las circunstancias son extremas, en condiciones adversas o bien para conseguir el silencio total en la ciudad o si el cliente así lo requiere.

No hay ruido que no resista a esta ventana. Además de la alta calidad en su material y formato, cuenta con triple junta de goma (dos de estanqueidad y 1 de rotura de sonido) y cierres de seguridad con herrajes MACO de última tecnología en sistemas de apertura:

 • Herrajes ocultos

 • Herrajes con alarma integrada

 • Gran formato para ventanas de 3,6 m² y 180 kg

 • Máxima ventilación: doble oscilo-batiente y pivotantes

 • Apertura lógica- especial niños

 • Anti-corrosivo y máxima durabilidad


 [:]


Compartir: 30/10/2018
[:ca]PLA ESPECIAL CONTRA EL SOROLL[:es]PLAN ESPECIAL CONTRA EL RUIDO[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

L’Ajuntament de Barcelona realitza cada cinc anys un estudi sobre els nivells acústics a la ciutat, per tal de desenvolupar un pla integral contra el soroll que s’elabora a partir d’un Mapa Estratègic del Soroll. La idea és combatre el soroll amb actuacions de la Guardia urbana, ajuts per instal·lar dobles finestres i millorar l’aïllament dels habitatges, canvis d’horaris dels serveis de neteja, nous espais verds o l’aposta pels vehicles elèctrics.

El soroll de les ciutats és una amenaça per als seus habitants. La contundent afirmació és de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que fixa el màxim nivell de soroll que s’hauria de suportar en 55 dB(A). A partir de 50 dB (A) augmenta el risc de que afecti a la salut: pèrdua d’audició, malalties cardiovasculars (hipertensió arterial), pertorbació del son (irrupcions, alteracions, augment de la fatiga...) o efectes en la salut mental (ansietat, mals de cap, inestabilitat emocional, impotència sexual...)

L’estudi de l’Ajuntament de Barcelona assenyala que el Raval i el Gòtic, durant la major part del temps, tant de dia com de nit, superen els 70 dB (A). També comuniquen la necessitat de realitzar “actuacions especials” a Gracia, Sants – Montjuic i Ciutat Vella, tres districtes que concentren trams sorollosos que no han disminuït en aquests anys sinó que, més aviat, s’han mantingut o, fins i tot, han empitjorat. Barris com l’Eixample segueixen patint el mateix nivell de soroll que procedeix del trànsit, seguit de les Corts i Sant Martí.

En definitiva, un 24,9% de la població de Barcelona percep sorolls a la nit entre 45 i 55 dB (A). Un 32,5% pateix soroll nocturn de més de 55 dB (A) i, d’aquets percentatge, un 3,9%, entre 65 i 70 dB (A).

Què fer per combatre-ho?

És important estar sensibilitats sobre els perjudicis que causen els elevats nivells de soroll a la salut de les persones, així com les conseqüències que causa en el medi ambient. No obstant,  hi ha certs factor que no depenen d’un mateix i contra els quals no es pot lluitar.

És per això que Iscletec proposa una solució que augmenta de manera exponencial el benestar dels habitants de Barcelona. Tal i com anuncia l’Ajuntament, un bon aïllament als edificis és primordial per millorar la situació i combatre la “pobresa sonora” de la ciutat. Els antics edificis que la componen no estan preparats estructuralment en quant a aïllament acústic i els tancaments son els seus punts dèbils, els que ofereixen menor resistència al soroll.

Les finestres d’Iscletec, amb els seus models de 78 i 92 mm de gruix permeten triples vidres i compten amb la tecnologia necessària per minimitzar sorolls innecessaris:

 • Material de qualitat. S’ha de buscar aquell material que millor reaccioni a les ones sonores.

 • Forma d’obertura. Iscletec posa a l’abast diversos formats i sistemes de tancament que s’escullen després de realitzar un anàlisi de les necessitats de l’habitatge.

 • Tipus de vidre. L’aïllament acústic depèn en gran mesura del gruix del vidre. Iscletec tria els seus partners en funció de la qualitat, les característiques i els valors de l’empresa. Per això, els vidres que instal·len potencien les prestacions aïllants que ofereixen naturalment les seves finestres.

 • El perfil. Cal compaginar un tancament de qualitat amb un perfil amb un bon nivell d'aïllament acústic. No serveix una bona finestra si el perfil permet la filtració d'ones sonores a l'interior.


DESCOBREIX TOTS ELS PROJECTES REALITZATS A BARCELONA

Iscletec estudia les necessitats de cada habitatge per oferir una solució integral que s'adapti als seus requeriments. Les finestres i balconeres d’Iscletec obtenen els millors resultats en matèria d'aïllament acústic; ja que cada un dels seus components es treballa minuciosament per aconseguir els tancaments de major qualitat.[:es]

El Ayuntamiento de Barcelona realiza cada cinco años un estudio sobre los niveles acústicos en la ciudad, para desarrollar un plan integral contra el ruido que se elabora a partir de un Mapa Estratégico del Ruido. La idea es combatir el ruido con actuaciones de la Guardia urbana, ayudas para instalar dobles ventanas y mejorar el aislamiento de las viviendas, cambios de horarios de los servicios de limpieza, nuevos espacios verdes o la apuesta por los vehículos eléctricos.

El ruido de las ciudades es una amenaza para sus habitantes. La contundente afirmación es de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija el máximo nivel de ruido que debería soportar en 55 dB (A). A partir de 50 dB (A) aumenta el riesgo de que afecte a la salud: pérdida de audición, enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial), perturbación del sueño (irrupciones, alteraciones, aumento de la fatiga...) o efectos en la salud mental (ansiedad, dolores de cabeza, inestabilidad emocional, impotencia sexual...). El estudio del Ayuntamiento de Barcelona señala que el Raval y el Gótico, durante la mayor parte del tiempo, tanto de día como de noche, superan los 70 dB (A). También comunican la necesidad de realizar "actuaciones especiales" en Gracia, Sants - Montjuic y Ciutat Vella, tres distritos que concentran tramos ruidosos que no han disminuido en estos años sino que, más bien, se han mantenido o, incluso, han empeorado. Barrios como el Eixample siguen sufriendo el mismo nivel de ruido que procede del tráfico, seguido de Les Corts y Sant Martí.

En definitiva, un 24,9% de la población de Barcelona percibe ruidos por la noche entre 45 y 55 dB (A). Un 32,5% padece ruido nocturno de más de 55 dB (A) y, de estos porcentaje, un 3,9%, entre 65 y 70 dB (A).

¿Qué hacer para combatirlo?

Es importante estar sensibilidades sobre los perjuicios que causan los elevados niveles de ruido en la salud de las personas, así como las consecuencias que causa en el medio ambiente. Sin embargo, hay ciertos factores que no dependen de uno mismo y contra los que no se puede luchar.

Es por ello que Iscletec propone una solución que aumenta de manera exponencial el bienestar de los habitantes de Barcelona. Tal y como anuncia el Ayuntamiento, un buen aislamiento en los edificios es primordial para mejorar la situación y combatir la "pobreza sonora" de la ciudad. Los antiguos edificios que la componen no están preparados estructuralmente en cuanto a aislamiento acústico y los cierres son sus puntos débiles, los que ofrecen menor resistencia al ruido.

Las ventanas de Iscletec, con sus modelos de 78 y 92 mm de espesor permiten triples cristales y cuentan con la tecnología necesaria para minimizar ruidos innecesarios:

 • Material de calidad. Se debe buscar aquel material que mejor reaccione a las ondas sonoras.

 • Forma de apertura. Iscletec pone al alcance diversos formatos y sistemas de cierre que se eligen después de realizar un análisis de las necesidades de la vivienda.

 • Tipo de vidrio. El aislamiento acústico depende en gran medida del grosor del vidrio. Iscletec elige sus partners en función de la calidad, las características y los valores de la empresa. Por ello, los cristales que instalan potencian las prestaciones aislantes que ofrecen naturalmente sus ventanas.

 • El perfil. Hay que compaginar un cierre de calidad con un perfil con un buen nivel de aislamiento acústico. No sirve una buena ventana si el perfil permite la filtración de ondas sonoras en el interior.


DESCUBRE TODOS LOS PROYECTOS REALIZADOS EN BARCELONA

Iscletec estudia las necesidades de cada vivienda para ofrecer una solución integral que se adapte a sus requerimientos. Las ventanas y balconeras de Iscletec obtienen los mejores resultados en materia de aislamiento acústico; ya que cada uno de sus componentes se trabaja minuciosamente para conseguir los cierres de mayor calidad.[:]


Compartir: 24/10/2018
[:ca]El soroll a les ciutats #VestimosBarcelona[:es]El ruido en las ciudades #VestimosBarcelona[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

 

Les grans ciutats són sistemes complexos en els què conviuen usos i activitats molt diverses i complementàries que contribueixen a mantenir el dinamisme propi d’aquests nuclis humans.

Barcelona, com altres ciutats del món, ha incorporat progressivament en els darrers anys els valors de la cultura de la sostenibilitat a la gestió municipal amb l’objectiu de fer un ús més eficient dels recursos disponibles i reduir la seva petjada ecològica. En aquest context de gestió ambiental sostenible, un dels vectors en els què s’està treballant és el de la contaminació acústica, l’impacte associat a la dinàmica habitual de les ciutats i, en especial, al trànsit de vehicles a motor.

Què és el soroll?

El so passa a ser soroll quan s’introdueix la variable molèstia. Així, s’entén el soroll com a so molest i perjudicial. La molèstia que causa el soroll és fruit del nivell de pressió sonora i també de la durada, però el que més es percep són els nivells alts de pressió que destaquen del soroll de fons. De fet, un soroll no especialment fort pot resultar molest quan no hi ha, o desapareix, el nivell acústic de fons. Així, per exemple, quan es tallen carrers a la ciutat i baixa el soroll de fons, augmenten les queixes dels veïns per altres tipus de soroll que quedaven amagats per la incidència del trànsit.

Principals fonts de soroll a Barcelona

Barcelona presenta unes característiques acústiques –pel que fa a nivells, evolució diària, principals fonts, etc.– equiparables a les d’altres ciutats europees que són similars en extensió i població. Tot i això, la major compacitat i densitat pròpia de la ciutat, així com l’ús intensiu de l’espai públic per part dels ciutadans, fa que el soroll es percebi amb més intensitat.

El trànsit és la font que engloba la pràctica totalitat de la superfície de la ciutat i la font més rellevant de dia. És la principal font de superació per nivells. L’impacte dels grans eixos ferroviaris de la ciutat s’ha reduït: gairebé la pràctica totalitat de les vies ferroviàries en zones residencials estan cobertes.L’ús industrial és cada cop més de baixa intensitat i per tant el seu impacte es redueix ( a St Martí gairebé ha desaparegut i ha baixat a la resta, fins i tot a Zona Franca)

Les activitats d’oci, a diferència del trànsit, està molt localitzada en zones concretes de la ciutat. Segons la percepció ciutadana, l’oci nocturn i l’ús intensiu de l’espai públic de nit és una de les fonts que més molèsties generen. En les zones d’oci la qualitat acústica de nit pot ser pitjor que de dia.

Una altre font de soroll son les zones comercials. La contribució als nivells globals dels carrers de vianants es centra en horari diürn i de tarda i té rellevància sobretot en zones sense trànsit (per ex. Ciutat Vella)Font de les dades: Ajuntament de Barcelona 

Què fer per combatre-ho?

És important estar sensibilitats sobre els perjudicis que causen els elevats nivells de soroll a la salut de les persones, així com les conseqüències que causa en el medi ambient. No obstant,  hi ha certs factor que no depenen d’un mateix i contra els quals no es pot lluitar per obtenir el silenci a casa.

És per això que Iscletec proposa una solució que augmenta de manera exponencial el benestar dels habitants de Barcelona. Tal i com anuncia l’Ajuntament, un bon aïllament als edificis és primordial per millorar la situació i combatre la “pobresa sonora” de la ciutat. Els antics edificis que la componen no estan preparats estructuralment en quant a aïllament acústic i els tancaments son els seus punts dèbils, els que ofereixen menor resistència al soroll.

Les finestres d’Iscletec, amb els seus models de 78 i 92 mm de gruix permeten triples vidres i compten amb la tecnologia necessària per minimitzar sorolls innecessaris.[:es]

Las grandes ciudades son sistemas complejos en los que conviven usos y actividades muy diversas y complementarias que contribuyen a mantener el dinamismo propio de estos núcleos humanos.

Barcelona, ​​como otras ciudades del mundo, ha incorporado progresivamente en los últimos años los valores de la cultura de la sostenibilidad en la gestión municipal con el objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles y reducir su huella ecológica. En este contexto de gestión ambiental sostenible, uno de los vectores en los que se está trabajando es el de la contaminación acústica, el impacto asociado a la dinámica habitual de las ciudades y, en especial, al tráfico de vehículos a motor.

¿Qué es el ruido?

El sonido pasa a ser ruido cuando se introduce la variable molestia. Así, se entiende el ruido como sonido molesto y perjudicial. La molestia que causa el ruido es fruto del nivel de presión sonora y también de la duración, pero el que más se percibe son los niveles altos de presión que destacan del ruido de fondo. De hecho, un ruido no especialmente fuerte puede resultar molesto cuando no hay, o desaparece, el nivel acústico de fondo. Así, por ejemplo, cuando se cortan las calles en la ciudad y baja el ruido de fondo, aumentan las quejas de los vecinos por otros tipos de ruido que quedaban ocultos por la incidencia del tráfico.

Principales fuentes de ruido en Barcelona

Barcelona presenta unas características acústicas -en cuanto a niveles, evolución diaria, principales fuentes, etc.- equiparables a las de otras ciudades europeas que son similares en extensión y población. Sin embargo, la mayor compacidad y densidad propia de la ciudad, así como el uso intensivo del espacio público por parte de los ciudadanos, hace que el ruido se perciba con más intensidad.

El tráfico es la fuente que engloba prácticamente la totalidad de la superficie de la ciudad y la fuente más relevante de día. Es la principal fuente de superación por niveles. El impacto de los grandes ejes ferroviarios de la ciudad se ha reducido: casi todas las vías ferroviarias en zonas residenciales están cubiertas.El uso industrial es cada vez más de baja intensidad y por tanto su impacto se reduce (en St Martí casi ha desaparecido y ha bajado al resto, incluso en Zona Franca)

Las actividades de ocio, a diferencia del tráfico, están muy localizadas en zonas concretas de la ciudad. Según la percepción ciudadana, el ocio nocturno y el uso intensivo del espacio público de noche es una de las fuentes que más molestias generan. En las zonas de ocio la calidad acústica de noche puede ser peor que de día.

Otra fuente de ruido son las zonas comerciales. La contribución a los niveles globales de las calles peatonales se centra en horario diurno y de tarde y tiene relevancia sobre todo en zonas sin tráfico (por ej. Ciudad Vieja)

 Fuente de los datos: Ayuntamiento de Barcelona

¿Qué hacer para combatirlo?

Es importante estar sensibilizados sobre los perjuicios que causan los elevados niveles de ruido en la salud de las personas, así como las consecuencias que causa en el medio ambiente. Sin embargo, hay ciertos factores que no dependen de uno mismo y contra los que no se puede luchar para obtener el silencio en casa.

Es por ello que Iscletec propone una solución que aumenta de manera exponencial el bienestar de los habitantes de Barcelona. Tal y como anuncia el Ayuntamiento, un buen aislamiento en los edificios es primordial para mejorar la situación y combatir la "pobreza sonora" de la ciudad. Los antiguos edificios que la componen no están preparados estructuralmente en cuanto a aislamiento acústico y los cierres son sus puntos débiles, los que ofrecen menor resistencia al ruido.

Las ventanas de Iscletec, con sus modelos de 78 y 92 mm de espesor permiten triples cristales y cuentan con la tecnología necesaria para minimizar ruidos innecesarios.[:]


Compartir: 18/10/2018
[:ca]Nou projecte: Casa a la vall de la Cerdanya[:es]Nuevo proyecto: Casa en el valle de la Cerdaña[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Antigament aquesta edificació era una masia tradicional de la Cerdanya, que s'ha transformat fins convertir-se en una casa Passivhaus. Reuneix tots els requisits que demana el seu entorn natural, té un cost energètic molt baix i optimitza els recursos existents a través de diferents tècniques passives.

EXCEL·LENT AÏLLAMENT TÈRMIC I TOTAL HERMETICITAT

El model Iscletec 92 és el màxim exponent en estanquitat acústica i tèrmica: obtenim portes, finestres i balconeres de fusta laminada de 92mm de gruix, amb vidres de tres capes i triple junta de goma que proporcionen totes les prestacions necessàries per a un habitatge d'aquestes característiques.

FINESTRES I PORTES D'ALTES PRESTACIONS

La fusta utilitzada en el disseny dels tancaments d'aquesta casa a la Cerdanya és de Làrix Siberià. El làrix és el material de fusta més resistent del món, que destaca per la seva fortalesa, durabilitat i impermeabilitat.

En aquest habitatge trobem diferents formats de portes i finestres que s'adapten als espais i a la funcionalitat desitjada pel client. Entre elles, trobem finestres que compten amb la comoditat de l'oscil o, fins i tot, doble oscil. MACO proporciona ferramentes Multi Secuair per oscil·lar de manera segura i obtenir una major comoditat. Així, s’augmenten les possibilitats del tancament i s’habilita una ventilació segura totalment controlada. També s'han instal·lat moderns tancaments pivotants amb la ferramenta BILICO de MACO, que són el reflex de la unió entre disseny i utilitat. Els sistemes d'obertura pivotant MACO són diferents a una finestra estàndard, però amb el mateix equilibri, funcionalitat i estètica.

VEURE TOT EL PROJECTE[:es]

Antiguamente esta edificación era una masía tradicional de la Cerdaña, que se ha transformado hasta convertirla en una casa Passivhaus. Reúne todos los requisitos que demanda su entorno natural, tiene un coste energético muy bajo y optimiza los recursos existentes a través de diferentes técnicas pasivas.

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y TOTAL HERMETICIDAD

El modelo Iscletec 92 es el máximo exponente en estanqueidad acústica y térmica: obtenemos puertas, ventanas y balconeras de madera laminada de 92mm de grosor, con cristales de triple vidrio y triple junta de goma que proporcionan todas las prestaciones necesarias para una vivienda de esas características.

VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES

La madera utilizada en el diseño de los cierres de esta casa en la Cerdaña es de Alerce Siberiano. El alerce es el material de madera más resistente del mundo, que destaca por su fortaleza, durabilidad e impermeabilidad.

En esta vivienda encontramos diferentes formatos de puertas y ventanas que se adaptan a los espacios y a la funcionalidad deseada por el cliente. Entre ellas, encontramos ventanas que cuentan con la comodidad del oscilo o, incluso, doble oscilo. MACO proporciona herrajes Multi Secuair para oscilar de manera segura y obtener una mayor comodidad. Así, se aumentan las posibilidades del cierre y se habilita una ventilación totalmente controlada. También se han instalado modernos cierres pivotantes con el herraje BILICO de MACO, que son el reflejo de la unión entre diseño y utilidad. Los sistemas de apertura pivotante MACO son diferentes a una ventana estándar, pero con el mismo equilibrio, funcionalidad y estética.

VER TODO EL PROYECTO[:]


Compartir: 17/10/2018
[:ca]Iscletec78: #VestimosBarcelona amb triple vidre i estil[:es]Iscletec78: #VestimosBarcelona con triple vidrio y estilo[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Després d'anunciar el gran canvi empresarial de Iscletec, ens seguim esforçant per oferir el millor producte del mercat. Iscletec ha decidit especialitzar-se en tancaments d'alta gamma, eliminant de la seva gamma de productes el seu model estàndard per focalitzar-se en proporcionar una millor qualitat: més vidre, més pes, més prestacions.

Iscletec 78 té una capacitat de 78mm de gruix, el que implica que podem col·locar vidres de triple vidre des 34 a 40mm de gruix. Això es trasllada en una major protecció, aïllament i estanquitat. És el model estrella de la nostra campanya #VestimosBarcelona, on els seus habitants tenen com a objectiu minimitzar els sorolls de la voràgine exterior per aconseguir el benestar a casa seva. I això és el que oferim a Iscletec: una major qualitat de tancaments i de vida.

Descobreix tota la informació sobre aquest model[:es]

Después de anunciar el gran cambio empresarial de Iscletec, nos seguimos esforzando para ofrecer el mejor producto del mercado. Iscletec ha decidido especializarse en cierres de alta gama, con lo que ha eliminado de su gama de productos su modelo estándar para focalizarse en proporcionar una mayor calidad: más vidrio, más peso, más prestaciones.

Iscletec 78 tiene una capacidad de 78mm de grosor, lo que implica que podemos colocar cristales de triple vidrio desde 34 a 40mm de grosor. Eso se traslada en una mayor protección, aislamiento y estanqueidad. Es el modelo estrella de nuestra campaña #VestimosBarcelona, donde sus habitantes tienen como objetivo minimizar los ruidos de la vorágine exterior para conseguir el bienestar en sus hogares. Y eso es lo que ofrecemos en Iscletec: una mayor calidad de cierres y de vida.

Descubre toda la información sobre este modelo[:]


Compartir: 11/10/2018
Página 1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25