He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]NOVA PUBLICACIÓ: Madera sostenible[:es]NUEVA PUBLICACIÓN: Madera sostenible[:en]NUEVA PUBLICACIÓN: Madera sostenible[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
MADERA SOSTENIBLE és un diari digital per a la indústria espanyola de la fusta i el moble. L'eix d'aquest mitjà de comunicació per als professionals del sector de la fusta són les seves notícies, diàriament actualitzades, i sectoritzades en diferents camps del sector.

La prestigiosa plataforma ha publicat al seu apartat web un reportatge sobre la nostra campanya #VestimosBarcelona en la qual es destaca la seva essència així com diferents projectes realitzats a la històrica ciutat.

A més, es reforça aquesta comunicació amb la incorporació d'informació de Iscletec i de la singular campanya en el seu newsletter diària, en la qual s'anuncien les més destacables notícies i novetats de les empreses i entitats del sector de la fusta.

Veure reportatge[:es]

MADERA SOSTENIBLE es un periódico digital para la industria española de la madera y el mueble. El eje de este medio de comunicación para los profesionales del sector de la madera son sus noticias, diariamente actualizadas, y sectorizadas en diferentes campos del sector.

La prestigiosa plataforma ha publicado en su apartado web un reportaje sobre nuestra campaña #VestimosBarcelona en la que se destaca su esencia así como diferentes proyectos realizados en la histórica ciudad.

Además, se refuerza esta comunicación con la incorporación de información de Iscletec y de la singular campaña en su newsletter diaria, en la que se anuncian las más destacables noticias y novedades de las empresas y entidades del sector de la madera.

Ver reportaje
[:en]

MADERA SOSTENIBLE es un periódico digital para la industria española de la madera y el mueble. El eje de este medio de comunicación para los profesionales del sector de la madera son sus noticias, diariamente actualizadas, y sectorizadas en diferentes campos del sector.

La prestigiosa plataforma ha publicado en su apartado web un reportaje sobre nuestra campaña #VestimosBarcelona en la que se destaca su esencia así como diferentes proyectos realizados en la histórica ciudad.

Además, se refuerza esta comunicación con la incorporación de información de Iscletec y de la singular campaña en su newsletter diaria, en la que se anuncian las más destacables noticias y novedades de las empresas y entidades del sector de la madera.

Ver reportaje
[:]


Compartir: 13/04/2018
[:ca]CASA UNIFAMILIAR D'ESTIL MEDITERRANI[:es]CASA UNIFAMILIAR DE ESTILO MEDITERRÁNEO[:en]CASA UNIFAMILIAR DE ESTILO MEDITERRÁNEO[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Situada a la Costa Brava, trobem aquesta residència unifamiliar amb esplèndides vistes i un luxós estil mediterrani característic del paratge en què es troba.

L'habitatge es fusiona amb el seu envejable enclavament gràcies a un ampli pati exterior i un jardí comunitari, que magnifiquen la seva estètica estiuenca i emboliquen l'edifici en una atmosfera natural de roques i pins.
L'edifici, de blanques i geomètriques línies arquitectòniques, s'eleva en diferents nivells que s'obren al paisatge en còmodes terrasses, des d'on s'aprecia l'aigua cristal·lina i la sorra fina de la platja.

TANCAMENTS ECOLÒGICS I DE SEGURETAT

Aquest nou projecte s'ha dut a terme de la mà de Biofusteria, assessors i especialistes en l'art de la fusteria, gràcies als quals Iscletec ha pogut subministrar les seves exclusives finestres, portes, balconeres i porticons de fusta.

DESCOBREIX-LO AQUÍ[:es]
Iscletec presenta un nuevo proyecto:

Ubicada en la Costa Brava, encontramos esta residencia unifamiliar con espléndidas vistas y un lujoso estilo mediterráneo característico del paraje en el que se encuentra.

La vivienda se fusiona con su envidiable enclavamiento gracias a un amplio patio exterior y un jardín comunitario, que magnifican su estética veraniega y envuelven el edificio en una atmósfera natural de rocas y pinos. El edificio, de blancas y geométricas líneas arquitectónicas, se eleva en distintos niveles que se abren al paisaje en cómodas terrazas, desde donde se aprecia el agua cristalina y la arena fina de la playa.

CIERRES ECOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Este nuevo proyecto se ha llevado a cabo de la mano de Biofusteria, asesores y especialistas en el arte de la carpintería, gracias a los cuales Iscletec ha podido suministrar sus exclusivas ventanas, puertas, balconeras y portones de madera.

DESCÚBRELO AQUÍ

[:en]
Iscletec presenta un nuevo proyecto:

Ubicada en la Costa Brava, encontramos esta residencia unifamiliar con espléndidas vistas y un lujoso estilo mediterráneo característico del paraje en el que se encuentra.

La vivienda se fusiona con su envidiable enclavamiento gracias a un amplio patio exterior y un jardín comunitario, que magnifican su estética veraniega y envuelven el edificio en una atmósfera natural de rocas y pinos. El edificio, de blancas y geométricas líneas arquitectónicas, se eleva en distintos niveles que se abren al paisaje en cómodas terrazas, desde donde se aprecia el agua cristalina y la arena fina de la playa.

CIERRES ECOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Este nuevo proyecto se ha llevado a cabo de la mano de Biofusteria, asesores y especialistas en el arte de la carpintería, gracias a los cuales Iscletec ha podido suministrar sus exclusivas ventanas, puertas, balconeras y portones de madera.

DESCÚBRELO AQUÍ

[:]


Compartir: 12/04/2018
[:ca]Iscletec a la II Jornada de la Industria a l’ETSAB[:es]Iscletec en la II Jornada de la Industria en la ETSAB[:en]Iscletec en la II Jornada de la Industria en la ETSAB[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Aquest 10 d’abril, ha tingut lloc la segona edició de la Jornada d’Arquitectura, Indústria i Universitat a l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), amb el recolzament del grup d’investigació ARIEN.

L’objectiu de la Jornada ha estat propiciar i incentivar la relació entre universitat i el món laboral, per tal d’impartir una docència orientada a formar els professionals del futur.

Direcció 1: Universitat-Empresa. Vector encaminat a presentar a l’empresa la producció, recerca i inquietud universitàries amb l’objectiu d’incentivar la innovació.

Direcció 2: Empresa-Universitat. Vector on les empreses testifiquen la versatilitat en l’aplicació arquitectònica d’un producte concret. En aquest apartat, Iscletec, juntament amb Technal han representat el sector dels tancaments de fusta i tancaments d’alumini, respectivament. A través de la convocatòria “Call for matters”, Iscletec ha il•lustrat la seva experiència a partir dels seus projectes i diversos exponents de l’aportació de l’empresa en el món de l’arquitectura. A més, ha donat resposta a problemàtiques concretes plantejades pels estudiants, fent ressaltar el paper que tenen en la innovació industrial.

La jornada ha culminat amb la conferencia "Realms of structures", de l’arquitecte austríac Roger Riewe, gràcies a la col·laboració de la Càtedra Blanca de Barcelona (Cémex)[:es]
Este 10 de abril, ha tenido lugar la segunda edición de la Jornada de Arquitectura, Industria y Universidad en la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona), con el apoyo del grupo de investigación ARIEN.

El objetivo de la Jornada ha sido propiciar e incentivar la relación entre universidad y el mundo laboral, con el fin de impartir una docencia orientada a formar a los profesionales del futuro.

Dirección 1: Universidad-Empresa. Vector encaminado a presentar a la empresa la producción, investigación e inquietud universitarias con el objetivo de incentivar la innovación.
Dirección 2: Empresa-Universidad. Vector donde las empresas atestiguan la versatilidad en la aplicación arquitectónica de un producto concreto. En este apartado, Iscletec, junto con Technal han representado el sector de los cerramientos de madera y los cerramientos de aluminio, respectivamente. A través de la convocatoria "Call for matters", Iscletec ha ilustrado su experiencia a partir de sus proyectos y varios exponentes de la aportación de la empresa en el mundo de la arquitectura. Además, ha dado respuesta a problemáticas concretas planteadas por los estudiantes, resaltando el papel que tienen en la innovación industrial.

La jornada ha culminado con la conferencia "Realms of structures", del arquitecto austríaco Roger Riewe, gracias a la colaboración de la Cátedra Blanca de Barcelona (Cémex)[:en]
Este 10 de abril, ha tenido lugar la segunda edición de la Jornada de Arquitectura, Industria y Universidad en la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona), con el apoyo del grupo de investigación ARIEN.

El objetivo de la Jornada ha sido propiciar e incentivar la relación entre universidad y el mundo laboral, con el fin de impartir una docencia orientada a formar a los profesionales del futuro.

Dirección 1: Universidad-Empresa. Vector encaminado a presentar a la empresa la producción, investigación e inquietud universitarias con el objetivo de incentivar la innovación.
Dirección 2: Empresa-Universidad. Vector donde las empresas atestiguan la versatilidad en la aplicación arquitectónica de un producto concreto. En este apartado, Iscletec, junto con Technal han representado el sector de los cerramientos de madera y los cerramientos de aluminio, respectivamente. A través de la convocatoria "Call for matters", Iscletec ha ilustrado su experiencia a partir de sus proyectos y varios exponentes de la aportación de la empresa en el mundo de la arquitectura. Además, ha dado respuesta a problemáticas concretas planteadas por los estudiantes, resaltando el papel que tienen en la innovación industrial.

La jornada ha culminado con la conferencia "Realms of structures", del arquitecto austríaco Roger Riewe, gracias a la colaboración de la Cátedra Blanca de Barcelona (Cémex)

[:]


Compartir: 11/04/2018
[:ca]Iscletec 92, el màxim exponent en estanquitat[:es]Iscletec 92, el máximo exponente en estanqueidad[:en]Iscletec 92, el máximo exponente en estanqueidad[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Com hem anat demostrant al llarg dels nostres anys d'experiència, els tancaments de fusta d’Iscletec presenten un aïllament singular que ens permet intervenir en projectes on es necessita una protecció acústica addicional.

La nostra campanya #VestimosBarcelona és una fidedigna mostra de les altes prestacions aïllants que presenten les portes, finestres i balconeres de la firma, juntament amb la instal•lació de vidres Climalit i ferramentes MACO que aconsegueixen completar la feina d'Iscletec: un bon aïllament depèn del format de la finestra i la qualitat del material, però també del tipus de vidre, el perfil i les ferramentes que la subjecten.

Per assegurar una immillorable estanquitat, comptem amb el model Iscletec 92, una finestra de fusta laminada de 92 mm de gruix que permet vidres de triple vidre d’un ample des de 48 a 54mm de gruix. Es tracta del màxim exponent en tancaments acústics, tèrmics i de protecció total, que s'usa quan les circumstàncies són extremes o bé si el client així ho requereix.

Iscletec actua en cadascuna de les obertures complint amb els paràmetres adequats segons el nivell de soroll que hi penetra.

Iscletec 92, descobreix la revolució en tancaments amb el màxim aïllament total.
[:es]
Como hemos ido demostrando a lo largo de nuestros años de experiencia, los cierres de madera de Iscletec presentan un aislamiento singular que nos permite intervenir en proyectos donde se precisa una protección acústica adicional.

Nuestra campaña #VestimosBarcelona es una fidedigna muestra de las altas prestaciones aislantes que presentan las puertas, ventanas y balconeras de la firma, juntamente con la instalación de cristales Climalit y herrajes MACO que consiguen completar el trabajo de Iscletec: un buen aislamiento depende del formato de la ventana y la calidad del material, pero también del tipo de vidrio, el perfil y los herrajes que la sujetan.

Para asegurar una inmejorable estanqueidad, contamos con el modelo Iscletec 92, una ventana de madera laminada de 92 mm de grosor que permite cristales de triple vidrio para un ancho desde 48 a 54mm de grosor. Se trata del máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total, que se usa cuando las circunstancias son extremas o bien si el cliente así lo requiere.

Iscletec actúa en cada una de las aperturas cumpliendo con los parámetros adecuados según el nivel de ruido que penetra.

Iscletec 92, descubre la revolución en cerramientos con el máximo aislamiento total.[:en]
Como hemos ido demostrando a lo largo de nuestros años de experiencia, los cierres de madera de Iscletec presentan un aislamiento singular que nos permite intervenir en proyectos donde se precisa una protección acústica adicional.

Nuestra campaña #VestimosBarcelona es una fidedigna muestra de las altas prestaciones aislantes que presentan las puertas, ventanas y balconeras de la firma, juntamente con la instalación de cristales Climalit y herrajes MACO que consiguen completar el trabajo de Iscletec: un buen aislamiento depende del formato de la ventana y la calidad del material, pero también del tipo de vidrio, el perfil y los herrajes que la sujetan.

Para asegurar una inmejorable estanqueidad, contamos con el modelo Iscletec 92, una ventana de madera laminada de 92 mm de grosor que permite cristales de triple vidrio para un ancho desde 48 a 54mm de grosor. Se trata del máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total, que se usa cuando las circunstancias son extremas o bien si el cliente así lo requiere.

Iscletec actúa en cada una de las aperturas cumpliendo con los parámetros adecuados según el nivel de ruido que penetra.

Iscletec 92, descubre la revolución en cerramientos con el máximo aislamiento total.
[:]


Compartir: 06/04/2018
[:ca]La fusió entre tradició i modernitat #VestimosBarcelona[:es]La fusión entre tradición y modernidad #VestimosBarcelona[:en]La fusión entre tradición y modernidad, #VestimosBarcelona[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
La història i la modernitat convergeixen en aquest edifici de l'Eixample de Barcelona, una obra amb una notable influència modernista liderada per les interioristes Pilar Sanchis i Paula Rocasalbas de l'estudi PSJinteriorismo.

Gràcies a un bon assessorament acústic del servei tècnic més experimentat de Iscletec, s'han instal•lat finestres i balconeres de la firma seguint amb la campanya #VestimosBarcelona.

Per aconseguir els millors resultats, s'han proporcionat tancaments del model Iscletec 92 per a les finestres confrontants al carrer principal, el màxim exponent en tancaments acústics, tèrmics i de protecció total. La finestra de fusta laminada de 92mm. de gruix, juntament amb els vidres triples signats per la marca Climalit i les ferramentes de la prestigiosa firma Maco, acomoden la casa en un agradable silenci que contrasta amb el soroll del concorregut carrer en què s'ubica.

A més, la resta de finestres compleixen amb els paràmetres adequats segons el nivell de soroll que penetra per cadascuna de les obertures: els tancaments que s'enfronten als moviments interiors del hall de l'edifici requerien d'una barrera que minimitzés aquests sons. Per a això, Iscletec ha optat per un doble vidre que es compon de modernes finestres de la firma superposades al tancament original, que compta amb un artesanal gravat al vidre.

Finalment, per a la zona posterior de l'habitatge, pròxima al pati interior, s'han establert les tradicionals portes de l'Eixample, un model que Iscletec ha fabricat especialment per #VestimosBarcelona i que recull totes les característiques demandades pels habitants de la ciutat, tant en estètica com en funcionalitat.

DESCOBREIX EL PROJECTE[:es]
La historia y la modernidad convergen en este edificio del Eixample de Barcelona, una obra con una notable influencia modernista liderada por las interioristas Pilar Sanchis y Paula Rocasalbas del estudio PSJinteriorismo.

Gracias a un buen asesoramiento acústico del servicio técnico más experimentado de Iscletec, se han instalado ventanas y balconeras de la firma siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona.

Para conseguir los mejores resultados, se han proporcionado cerramientos del modelo Iscletec 92 para las ventanas colindantes a la calle principal, el máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total. La ventana de madera laminada de 92mm. de grosor, junto con los cristales de triple vidrio firmados por la marca Climalit y los herrajes de la prestigiosa firma Maco, acomodan la casa en un agradable silencio que contrasta con el ruido de la concurrida calle en la que se ubica.

Además, el resto de ventanas cumplen con los parámetros adecuados según el nivel de ruido que penetra por cada una de las aperturas: los cerramientos que se enfrentan a los movimientos interiores del hall del edificio requerían de una barrera que minimizara esos sonidos. Para ello, Iscletec ha optado por un doble acristalamiento que se compone por modernas ventanas de la firma superpuestas al cierre original, que cuenta con un artesanal grabado en el vidrio.

Finalmente, para la zona posterior de la vivienda próxima al patio interior, se han establecido las tradicionales puertas del Eixample, un modelo que Iscletec ha fabricado especialmente para #VestimosBarcelona y que recoge todas las características demandadas por los habitantes de la ciudad, tanto en estética como en funcionalidad.

DESCUBRE PROYECTO[:en]
La historia y la modernidad convergen en este edificio del Eixample de Barcelona, una obra con una notable influencia modernista liderada por las interioristas Pilar Sanchis y Paula Rocasalbas del estudio PSJinteriorismo.

Gracias a un buen asesoramiento acústico del servicio técnico más experimentado de Iscletec, se han instalado ventanas y balconeras de la firma siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona.

Para conseguir los mejores resultados, se han proporcionado cerramientos del modelo Iscletec 92 para las ventanas colindantes a la calle principal, el máximo exponente en cerramientos acústicos, térmicos y de protección total. La ventana de madera laminada de 92mm. de grosor, junto con los cristales de triple vidrio firmados por la marca Climalit y los herrajes de la prestigiosa firma Maco, acomodan la casa en un agradable silencio que contrasta con el ruido de la concurrida calle en la que se ubica.

Además, el resto de ventanas cumplen con los parámetros adecuados según el nivel de ruido que penetra por cada una de las aperturas: los cerramientos que se enfrentan a los movimientos interiores del hall del edificio requerían de una barrera que minimizara esos sonidos. Para ello, Iscletec ha optado por un doble acristalamiento que se compone por modernas ventanas de la firma superpuestas al cierre original, que cuenta con un artesanal grabado en el vidrio.

Finalmente, para la zona posterior de la vivienda próxima al patio interior, se han establecido las tradicionales puertas del Eixample, un modelo que Iscletec ha fabricado especialmente para #VestimosBarcelona y que recoge todas las características demandadas por los habitantes de la ciudad, tanto en estética como en funcionalidad.

DESCUBRE PROYECTO[:]


Compartir: 23/03/2018
EL COLOR DE BARCELONA
noticia iscletec destacada[:ca]
Tal com s'observa en els projectes #VestimosBarcelona, les finestres i balconeres d'aquesta iniciativa singular d'Iscletec es pinten amb una combinació cromàtica ideada especialment per als habitatges i espais de Barcelona, respectant l'estètica i l'arquitectura original de la ciutat.

L'inconfusible Blanc Seda de l'interior dels tancaments de fusta és l'escollit pels habitants de la ciutat inequívocament, aportant llum i uniformitat als espais. Per a l'exterior, hi ha dues possibles combinacions: l'elegant Gris Esmeralda o bé el càlid color Mocca, que es determinen en funció de les característiques de la façana de l'edifici.

Amb això, Iscletec s'uneix a la protecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona, fonamental en la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional.

#ColoroftheMonth - DUO BARCELONA
[:es]
Tal y como se observa en los proyectos #VestimosBarcelona, las ventanas y balconeras de esta iniciativa singular de Iscletec se pintan con una combinación cromática ideada especialmente para las viviendas y espacios de Barcelona, respetando la estética y la arquitectura original de la ciudad.

El inconfundible Blanco Seda del interior de los cierres de madera es el escogido por los habitantes de la ciudad inequívocamente, aportando luz y uniformidad a los espacios. Para el exterior, existen dos posibles combinaciones: el elegante Gris Esmeralda o bien el cálido color Mocca, que se determinan en función de las características de la fachada del edificio.

Con ello, Iscletec se une a la protección del patrimonio arquitectónico de Barcelona, fundamental en la trayectoria histórica y de identidad de una colectividad nacional.
#ColoroftheMonth - DÚO BARCELONA
[:en]
Tal y como se observa en los proyectos #VestimosBarcelona, las ventanas y balconeras de esta iniciativa singular de Iscletec se pintan con una combinación cromática ideada especialmente para las viviendas y espacios de Barcelona, respetando la estética y la arquitectura original de la ciudad.

El inconfundible Blanco Seda del interior de los cierres de madera es el escogido por los habitantes de la ciudad inequívocamente, aportando luz y uniformidad a los espacios. Para el exterior, existen dos posibles combinaciones: el elegante Gris Esmeralda o bien el cálido color Mocca, que se determinan en función de las características de la fachada del edificio.

Con ello, Iscletec se une a la protección del patrimonio arquitectónico de Barcelona, fundamental en la trayectoria histórica y de identidad de una colectividad nacional.
#ColoroftheMonth - DÚO BARCELONA
[:]


Compartir: 16/03/2018
[:ca]#VestimosBarcelona. L'AÏLLAMENT COM A PRINCIPAL PREMISSA[:es]#VestimosBarcelona. EL AISLAMIENTO COMO PRINCIPAL PREMISA [:en]#VestimosBarcelona. EL AISLAMIENTO COMO PRINCIPAL PREMISA [:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Viure sense soroll i sense fred, però amb estil i confort, només depèn de tu.
El moviment #VestimosBarcelona és una iniciativa singular d’Iscletec que manté i afavoreix l'essència modernista i avantguardista de la ciutat.

Barris com l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gràcia són vestits sense soroll i sense fred, gràcies a la tecnologia més avançada que utilitza Iscletec en la fabricació de les finestres, balconeres i portes grans de llibret en fusta natural, al costat dels millors vidres i ferramentes signats per les principals firmes internacionals.

PROJECTES #VestimosBarcelona

L'exclusiva campanya recull l'ampli portfoli d'intervencions realitzades a Barcelona, treballant exigentment amb cada projecte per respectar al màxim els desitjos del client i el valor intrínsec de l'edifici i del seu entorn.

PROJECTE AL BARRI GÒTIC. Els nivells de soroll que es registren en una gran ciutat com Barcelona, requereixen d'excel·lents tancaments aïllants que proporcionin la màxima estanquitat acústica i tèrmica. El barri gòtic es vesteix de Iscletec, respectant la rica història i arquitectura del nucli antic de la ciutat.
MÉS INFORMACIÓ

PIS AMB PROJECCIÓ ECO AL DISTRICTE DE GRÀCIA. Un nou projecte que reforça els valors de sostenibilitat i ecologisme de l'empresa: amb valor afegit, sense materials perjudicials per a la salut i que contempla un gran respecte pel medi ambient. Un habitatge modernista amb un segell singular i projecció eco, gràcies a la col•laboració amb partners habituals.
MÉS INFORMACIÓ

PROJECTE A L’EIXAMPLE DE BARCELONA. Línies fines i elegants emmarquen l'estètica global de l'espai, seguint l'estil de la campanya #VestimosBarcelona, que busca consolidar les finestres i balconeres de Iscletec com el producte ideal. Un referent d'elegància i modernitat a l'Eixample de Barcelona, amb la màxima estanqueïtat acústica i tèrmica.
MÉS INFORMACIÓ

L'ESPLENDOR D'UN SÍMBOL MODERNISTA. La moderna i renovada aportació de Iscletec, manté intacta l'essència de la construcció, amb un espectacular resultat final símbol de l'elegància i convergència d'estils. Una joia modernista a Barcelona amb un important repte estètic: un exclusiu i singular disseny de les finestres.
MÉS INFORMACIÓ

Descobreix tots els PROJECTES de la campanya #VestimosBarcelona

Gaudir del silenci de la ciutat, depèn de tu.

[:es]
Vivir sin ruido y sin frío, pero con estilo y confort, sólo depende de ti.

El movimiento #VestimosBarcelona es una iniciativa singular de Iscletec que mantiene y favorece la esencia modernista y vanguardista de la ciudad.

Barrios como l´Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gracia son vestidos sin ruido y sin frío, gracias a la tecnología más avanzada que utiliza Iscletec en la fabricación de sus ventanas, balconeras y portones de librillo en madera natural, junto a los mejores cristales y herrajes firmados por las principales firmas internacionales.

PROYECTOS #VestimosBarcelona
La exclusiva campaña recoge el amplio portfolio de intervenciones realizadas en Barcelona, trabajando exigentemente con cada proyecto para respetar al máximo los deseos del cliente y el valor intrínseco del edificio y de su entorno.

PROYECTO EN EL BARRIO GÓTICO. Los niveles de ruido que se registran en una gran ciudad como Barcelona, requieren de excelentes cierres aislantes que proporcionen la máxima estanqueidad acústica y térmica. El barrio gótico se viste de Iscletec, respetando la rica historia y arquitectura del núcleo antiguo de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN

PISO CON PROYECCIÓN ECO EN EL DISTRITO DE GRÀCIA. Un nuevo proyecto que refuerza los valores de sostenibilidad y ecologismo de la empresa: con valor añadido, sin materiales perjudiciales para la salud y que contempla un gran respeto por el medio ambiente. Una vivienda modernista con un sello singular y proyección eco, gracias a la colaboración con partners habituales.
MÁS INFORMACIÓN

PROYECTO EN EL EIXAMPLE DE BARCELONA. Líneas finas y elegantes enmarcan la estética global del espacio, siguiendo el estilo de la campaña #VestimosBarcelona, que busca consolidar las ventanas y balconeras de Iscletec como el producto ideal. Un referente de elegancia y modernidad en el Eixample de Barcelona, con la máxima estanqueidad acústica y térmica.
MÁS INFORMACIÓN

EL ESPLENDOR DE UN SÍMBOLO MODERNISTA. La moderna y renovada aportación de Iscletec, mantiene intacta la esencia de la construcción, con un espectacular resultado final símbolo de la elegancia y convergencia de estilos. Una joya modernista en Barcelona con un importante reto estético: un exclusivo y singular diseño de las ventanas.
MÁS INFORMACIÓN

DESCUBRE TODOS LOS PROYECTOS de la campaña #VestimosBarcelona

Disfrutar del silencio de la ciudad, depende de ti.
[:en]
Vivir sin ruido y sin frío, pero con estilo y confort, sólo depende de ti.

El movimiento #VestimosBarcelona es una iniciativa singular de Iscletec que mantiene y favorece la esencia modernista y vanguardista de la ciudad.

Barrios como l´Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gracia son vestidos sin ruido y sin frío, gracias a la tecnología más avanzada que utiliza Iscletec en la fabricación de sus ventanas, balconeras y portones de librillo en madera natural, junto a los mejores cristales y herrajes firmados por las principales firmas internacionales.

PROYECTOS #VestimosBarcelona
La exclusiva campaña recoge el amplio portfolio de intervenciones realizadas en Barcelona, trabajando exigentemente con cada proyecto para respetar al máximo los deseos del cliente y el valor intrínseco del edificio y de su entorno.

PROYECTO EN EL BARRIO GÓTICO. Los niveles de ruido que se registran en una gran ciudad como Barcelona, requieren de excelentes cierres aislantes que proporcionen la máxima estanqueidad acústica y térmica. El barrio gótico se viste de Iscletec, respetando la rica historia y arquitectura del núcleo antiguo de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN

PISO CON PROYECCIÓN ECO EN EL DISTRITO DE GRÀCIA. Un nuevo proyecto que refuerza los valores de sostenibilidad y ecologismo de la empresa: con valor añadido, sin materiales perjudiciales para la salud y que contempla un gran respeto por el medio ambiente. Una vivienda modernista con un sello singular y proyección eco, gracias a la colaboración con partners habituales.
MÁS INFORMACIÓN

PROYECTO EN EL EIXAMPLE DE BARCELONA. Líneas finas y elegantes enmarcan la estética global del espacio, siguiendo el estilo de la campaña #VestimosBarcelona, que busca consolidar las ventanas y balconeras de Iscletec como el producto ideal. Un referente de elegancia y modernidad en el Eixample de Barcelona, con la máxima estanqueidad acústica y térmica.
MÁS INFORMACIÓN

EL ESPLENDOR DE UN SÍMBOLO MODERNISTA. La moderna y renovada aportación de Iscletec, mantiene intacta la esencia de la construcción, con un espectacular resultado final símbolo de la elegancia y convergencia de estilos. Una joya modernista en Barcelona con un importante reto estético: un exclusivo y singular diseño de las ventanas.
MÁS INFORMACIÓN

DESCUBRE TODOS LOS PROYECTOS de la campaña #VestimosBarcelona

Disfrutar del silencio de la ciudad, depende de ti.[:]


Compartir: 07/03/2018
Página 1    2    3    4    5     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24