He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]Disseny, innovació i coneixement en l'últim treball d’Iscletec[:es]Diseño, innovación y conocimiento en el último trabajo de Iscletec[:en]Diseño, innovación y conocimiento en el último trabajo de Iscletec[:]
noticia iscletec destacada[:ca]

L'últim projecte d’Iscletec compta amb el disseny elegant i de qualitat de les seves finestres i portes, gran innovació en els sistemes de tancaments i el coneixement d’Harquitectes i els principals col·laboradors per aconseguir un resultat immillorable.

MODEL DE LES FINESTRES
S'ha utilitzat el model Iscletec 78 per aconseguir un òptim hermetisme i estanquitat, que aporti seguretat i aïllament acústic i tèrmic a l'habitatge.

ELS ARQUITECTES
El prestigiós estudi d'arquitectura HARQUITECTES ha realitzat una remodelació de la totalitat del solar per integrar la casa perfectament al seu entorn.

FINESTRES AMB FRE D'OBERTURA
Amb la integració de ferramentes MACO a les finestres exteriors de l'habitatge aconseguim bloquejar-les i evitem la seva obertura total i sense control, atorgant un extra de seguretat a l'edifici.

VIDRES BAIX EMISSIUS
La incorporació de vidres tècnics de Vidresif reforça els beneficis i possibilitats de les finestres Iscletec, complementant les seves prestacions i potenciant-les al màxim.

#ColoroftheMonth
Seguint amb la nostra campanya #ColorOftheMonth, s'ha escollit el color Larix sibirica per a aquest projecte: mantenint els acabats originals i la textura natural de la fusta de l'arbre Alerce de Sibèria.
[:es]
El último proyecto de Iscletec cuenta con el diseño elegante y de calidad de sus ventanas y puertas, gran innovación en los sistemas de cierres y el conocimiento de Harquitectes y los principales colaboradores para conseguir un resultado inmejorable.

MODELO DE LAS VENTANAS
Se ha utilizado el modelo Iscletec 78 para lograr un óptimo hermetismo y estanqueidad, que aporte seguridad y aislamiento acústico y térmico a la vivienda.

LOS ARQUITECTOS
El prestigioso estudio de arquitectura HARQUITECTES ha realizado una remodelación de la totalidad del solar para integrar la casa perfectamente en su entorno.

VENTANAS CON FRENO DE APERTURA
Con la integración de herrajes MACO a las ventanas exteriores de la vivienda conseguimos bloquearlas y evitamos su apertura total y sin control, otorgando un extra de seguridad al edificio.

VIDRIOS BAJO EMISIVOS
La incorporación de vidrios técnicos de Vidresif refuerza los beneficios y posibilidades de las ventanas Iscletec, complementando sus prestaciones y potenciándolas al máximo.

#ColoroftheMonth
Siguiendo con nuestra campaña #ColorOftheMonth, se ha escogido el color Larix Sibirica para este proyecto: manteniendo los acabados originales y la textura natural de la madera del árbol Alerce de Siberia.
[:en]
El último proyecto de Iscletec cuenta con el diseño elegante y de calidad de sus ventanas y puertas, gran innovación en los sistemas de cierres y el conocimiento de Harquitectes y los principales colaboradores para conseguir un resultado inmejorable.

MODELO DE LAS VENTANAS
Se ha utilizado el modelo Iscletec 78 para lograr un óptimo hermetismo y estanqueidad, que aporte seguridad y aislamiento acústico y térmico a la vivienda.

LOS ARQUITECTOS
El prestigioso estudio de arquitectura HARQUITECTES ha realizado una remodelación de la totalidad del solar para integrar la casa perfectamente en su entorno.

VENTANAS CON FRENO DE APERTURA
Con la integración de herrajes MACO a las ventanas exteriores de la vivienda conseguimos bloquearlas y evitamos su apertura total y sin control, otorgando un extra de seguridad al edificio.

VIDRIOS BAJO EMISIVOS
La incorporación de vidrios técnicos de Vidresif refuerza los beneficios y posibilidades de las ventanas Iscletec, complementando sus prestaciones y potenciándolas al máximo.

#ColoroftheMonth
Siguiendo con nuestra campaña #ColorOftheMonth, se ha escogido el color Larix Sibirica para este proyecto: manteniendo los acabados originales y la textura natural de la madera del árbol Alerce de Siberia.
[:]


Compartir: 14/06/2018
[:ca]EL CONEIXEMENT D’ISCLETEC ALS MITJANS[:es]EL CONOCIMIENTO DE ISCLETEC EN LOS MEDIOS[:en]EL CONOCIMIENTO DE ISCLETEC EN LOS MEDIOS[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
La innovació i el desenvolupament són dues de les premisses fonamentals d’Iscletec en tot el seu procés d'elaboració del producte. L'empresa promou el coneixement del sector de la construcció i la fusta, el tractament que aquesta requereix i les característiques elementals d'un tancament tècnic.

Per això, aquesta primavera, Iscletec ha col·laborat amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSAB) durant les Jornades de la Indústria. L'objectiu va ser donar difusió a les grans aportacions que el món de la indústria pot oferir a l'arquitectura, a través de diversos exemples i casos d'èxit de l'empresa. Amb aquesta finalitat, es van visualitzar diversos sistemes i materials produïts per Iscletec que aporten un valor afegit a la finestra i àmplies prestacions als tancaments tècnics.

La filosofia de treball i la perseverança d’Iscletec s'ha vist reflectida aquests últims mesos en diferents mitjans i plataformes. Revistes com Madera Sostenible o Interiores han concedit el reconeixement a Iscletec per diversos dels seus projectes i campanyes.

La especialitzada plataforma Madera Sostenible, referent a la indústria espanyola de la fusta i el moble, va publicar a l'abril un extens reportatge sobre la campanya #VestimosBarcelona d’Iscletec. Amb aquesta publicació web es destaquen alguns dels projectes realitzats a la ciutat, que a més es reforcen amb un esment en el seu newsletter diari.

D'altra banda, la revista Interiores ha publicat en el seu número 208 un il·lustrat i documentat article sobre el nou projecte d’Aiastudio, liderada per Alessandro Sannino i Anna Mesquita.

L'esforç i coneixement d’Iscletec va donant els seus fruits i s'evidencia en els resultats obtinguts en les diferents intervencions i actuacions de l'empresa, amb respostes satisfactòries de tots els nostres clients.
[:es]
La innovación y el desarrollo son dos de las premisas fundamentales de Iscletec en todo su proceso de elaboración del producto. La empresa promueve el conocimiento del sector de la construcción y la madera, el tratamiento que ésta requiere y las características elementales de un cierre técnico.

Por ello, esta primavera, Iscletec ha colaborado con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAB) durante las Jornadas de la Industria. El objetivo fue dar difusión a las grandes aportaciones que el mundo de la industria puede ofrecer a la arquitectura, a través de varios ejemplos y casos de éxito de la empresa. Con ese fin, se visualizaron varios sistemas y materiales producidos por Iscletec que aportan un valor añadido a la ventana y amplias prestaciones a los cierres técnicos.

La filosofía de trabajo y la perseverancia de Iscletec se ha visto reflejada estos últimos meses en diferentes medios y plataformas. Revistas como Madera Sostenible o Interiores han concedido el reconocimiento a Iscletec por varios de sus proyectos y campañas.

La especializada plataforma Madera Sostenible, referente en la industria española de la madera y el mueble, publicó en abril un extenso reportaje sobre la campaña #VestimosBarcelona de Iscletec. Con esta publicación web se destacan varios de los proyectos realizados en la ciudad, que además se refuerzan con una mención en su newsletter diaria.

Por otro lado, la revista Interiores ha publicado en su número 208 un ilustrado y documentado artículo sobre el nuevo proyecto de Aiastudio, liderada por Alessandro Sannino y Anna Mezquita.

El esfuerzo y conocimiento de Iscletec va dando sus frutos y se evidencia en los resultados obtenidos en las diferentes intervenciones y actuaciones de la empresa, con respuestas satisfactorias de todos nuestros clientes.
[:en]
La innovación y el desarrollo son dos de las premisas fundamentales de Iscletec en todo su proceso de elaboración del producto. La empresa promueve el conocimiento del sector de la construcción y la madera, el tratamiento que ésta requiere y las características elementales de un cierre técnico.

Por ello, esta primavera, Iscletec ha colaborado con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAB) durante las Jornadas de la Industria. El objetivo fue dar difusión a las grandes aportaciones que el mundo de la industria puede ofrecer a la arquitectura, a través de varios ejemplos y casos de éxito de la empresa. Con ese fin, se visualizaron varios sistemas y materiales producidos por Iscletec que aportan un valor añadido a la ventana y amplias prestaciones a los cierres técnicos.

La filosofía de trabajo y la perseverancia de Iscletec se ha visto reflejada estos últimos meses en diferentes medios y plataformas. Revistas como Madera Sostenible o Interiores han concedido el reconocimiento a Iscletec por varios de sus proyectos y campañas.

La especializada plataforma Madera Sostenible, referente en la industria española de la madera y el mueble, publicó en abril un extenso reportaje sobre la campaña #VestimosBarcelona de Iscletec. Con esta publicación web se destacan varios de los proyectos realizados en la ciudad, que además se refuerzan con una mención en su newsletter diaria.

Por otro lado, la revista Interiores ha publicado en su número 208 un ilustrado y documentado artículo sobre el nuevo proyecto de Aiastudio, liderada por Alessandro Sannino y Anna Mezquita.

El esfuerzo y conocimiento de Iscletec va dando sus frutos y se evidencia en los resultados obtenidos en las diferentes intervenciones y actuaciones de la empresa, con respuestas satisfactorias de todos nuestros clientes.
[:]


Compartir: 06/06/2018
[:ca]FINESTRES AMB FRE D'OBERTURA[:es]VENTANAS CON FRENO DE APERTURA[:en]VENTANAS CON FRENO DE APERTURA[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
La CASA 1413, el singular projecte d’Iscletec en col·laboració amb HARQUITECTES, compta amb elements de gran innovació i una renovada visió de la distribució urbanística de l'obra.

Per dotar de la seguretat i les prestacions que requeria aquest projecte, s'han instal·lat finestres exteriors amb fre d'obertura. El partner habitual de Iscletec, MACO, ha proporcionat ferramentes especials per aconseguir un nou sistema de fre que evita la seva obertura total i sense control.

D'aquesta manera se soluciona una important preocupació del client per protegir l'habitatge, exposada al nivell del carrer. Aquest habitatge disposa de tancaments de fusta adaptats a les característiques de cada obertura, segons la seva ubicació i funció.

Iscletec ofereix productes altament personalitzables, que s'adapten a cada obra i als requeriments de l'arquitecte i el client.
[:es]
La CASA 1413, el singular proyecto de Iscletec en colaboración con HARQUITECTES, cuenta con elementos de gran innovación y una renovada visión de la distribución urbanística de la obra.

Para dotar de la seguridad y las prestaciones que requería este proyecto, se han instalado ventanas exteriores con freno de apertura. El partner habitual de Iscletec, MACO, ha proporcionado herrajes especiales para conseguir un novedoso sistema de freno que evita su apertura total y sin control.

De esta manera se soluciona una importante preocupación del cliente para proteger la vivienda, expuesta al nivel de la calle. Esta vivienda cuenta con cierres de madera adaptados a las características de cada apertura, según su ubicación y su función.

Iscletec ofrece productos altamente personalizables, que se adaptan a cada obra y a los requerimientos del arquitecto y el cliente.
[:en]
La CASA 1413, el singular proyecto de Iscletec en colaboración con HARQUITECTES, cuenta con elementos de gran innovación y una renovada visión de la distribución urbanística de la obra.

Para dotar de la seguridad y las prestaciones que requería este proyecto, se han instalado ventanas exteriores con freno de apertura. El partner habitual de Iscletec, MACO, ha proporcionado herrajes especiales para conseguir un novedoso sistema de freno que evita su apertura total y sin control.

De esta manera se soluciona una importante preocupación del cliente para proteger la vivienda, expuesta al nivel de la calle. Esta vivienda cuenta con cierres de madera adaptados a las características de cada apertura, según su ubicación y su función.

Iscletec ofrece productos altamente personalizables, que se adaptan a cada obra y a los requerimientos del arquitecto y el cliente.
[:]


Compartir: 04/06/2018
[:ca]#COLOROFTHEMONTH – Larix sibirica[:es]#COLOROFTHEMONTH - Larix sibirica[:en]#COLOROFTHEMONTH - Larix sibirica[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
L’essència de la construcció radica en la preservació del medi natural en què es troba i en aconseguir una edificació respectuosa i potenciadora del seu entorn. Per això, els colors predominants són els dels materials originals del solar: tonalitats terroses que vinculen els interiors amb els exteriors.

Per això, Iscletec ha fabricat les portes, finestres i balconeres del projecte d'HARQUITECTES amb el material i el tint requerits pels arquitectes responsables. S’ha utilitzat la fusta del Làrix de Sibèria, una espècie d’arbre que creix principalment a la Sibèria Occidental i és molt resistent als canvis de temperatura. A més, seguint la filosofia d’utilitzar materials purs i acabats originals, s’ha mantingut la textura natural de la fusta amb un tint Rubio Monocoat que permet visualitzar el vetejat únic i singular d’aquest material.
[:es]
La esencia de la construcción radica en la preservación del medio natural en que se encuentra y en conseguir una edificación respetuosa y potenciadora de su entorno. Por ello, los colores predominantes son los de los materiales originales del solar: tonalidades terrosas que vinculan los interiores con los exteriores.

Por ello, Iscletec ha fabricado las puertas, ventanas y balconeras del proyecto de HARQUITECTES con el material y el tinte requeridos por los arquitectos responsables. Se ha utilizado la madera del Alerce de Siberia, una especie de árbol que crece principalmente en la Siberia Occidental y es muy resistente a los cambios de temperatura. Además, siguiendo la filosofía de utilizar materiales puros y acabados originales, se ha mantenido la textura natural de la madera con un tinte Rubio Monocoat que permite visualizar el veteado único y singular de este material.
[:en]
La esencia de la construcción radica en la preservación del medio natural en que se encuentra y en conseguir una edificación respetuosa y potenciadora de su entorno. Por ello, los colores predominantes son los de los materiales originales del solar: tonalidades terrosas que vinculan los interiores con los exteriores.

Por ello, Iscletec ha fabricado las puertas, ventanas y balconeras del proyecto de HARQUITECTES con el material y el tinte requeridos por los arquitectos responsables. Se ha utilizado la madera del Alerce de Siberia, una especie de árbol que crece principalmente en la Siberia Occidental y es muy resistente a los cambios de temperatura. Además, siguiendo la filosofía de utilizar materiales puros y acabados originales, se ha mantenido la textura natural de la madera con un tinte Rubio Monocoat que permite visualizar el veteado único y singular de este material.
[:]


Compartir: 30/05/2018
[:ca]NOU PROJECTE DE LA MÀ D’HARQUITECTES[:es]NUEVO PROYECTO DE LA MANO DE HARQUITECTES[:en]NUEVO PROYECTO DE LA MANO DE HARQUITECTES[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
La vinculació entre els espais interiors i el jardí és el que converteixen a aquesta casa en un projecte singular. Els arquitectes responsables, HARQUITECTES, han realitzat una remodelació de la totalitat del solar per integrar la casa perfectament en el seu entorn.

Situada a Ullastret (Girona) aquesta obra de planta única presenta un contrast definit entre les diferents façanes renovades, que s’adapten a la topografia i a la nova geometria del carrer.

REMODELACIÓ I RESPECTE PER L’ENTORN
D’una banda, la façana que dóna al carrer s’alça amb un mur de pedra compacta que limita la finca i respecta l’estètica medieval de la resta del municipi. A les capes exteriors s’han reutilitzat les pedres del mur existent, barrejant-les amb àrids propis del solar juntament amb dosificacions de calç i ciment.

En aquesta zona, hi podem trobar diverses tipologies d’obertures al mur: finestres de vàries formes i mides totes elles fabricades amb fusta natural d’Iscletec. Aquests tancaments exteriors presenten en la seva majoria una obertura oscil·lobatent, que milloren la ventilació de l’espai i, alhora, tenen en consideració la privacitat i seguretat necessària que requereix aquest vessant de l’habitatge.

FUSIÓ DE L’INTERIOR AMB EL JARDÍ
La façana interior, en canvi, s’obre a l’exterior aprofitant totes els avantatges que aquest li ofereix. L’estudi d’arquitectura HARQUITECTES ha declinat l’opció d’ubicar l’habitatge al centre del jardí i proposen rodejar-lo, perquè la mateixa casa actuï com a tanca del solar.

A les cares interiors s’han mantingut els acabats del mateix mur encofrat atorgant una estètica molt moderna. Les galeries geomètriques de la que es conforma l’habitatge s’obren al jardí amb grans portes de fusta i vidre que permeten treure profit dels guanys solars durant tot l’any.

Així, l’hermetisme i estanquitat de les finestres d’Iscletec aporten seguretat, aïllament acústic i tèrmic, que combaten les dures condicions climatològiques dels mesos d’hivern. A més, quan fa bon temps, les galeries es poden obrir totalment convertint-se en un gran porxo obert al jardí, sense perdre les seves prestacions originals d’alta qualitat.

El model escollit per a aquest projecte ha estat Iscletec 78. Aquest sustenta vidres tècnics de Vidresif, una col·laboració que reforça les possibilitats i els beneficis dels tancaments de l’empresa.

A més, el parter habitual d’Iscletec per a la instal·lació de les ferramentes, MACO, ha tingut un paper important en aquesta obra. Gràcies a la incorporació de la innovadora ferramenta amb fre d’obertura es soluciona una important preocupació del client: les finestres d’aquest habitatge tenen una obertura externa, pel que es buscava bloquejar-les per tal d’evitar la seva obertura total i sense control.

VEURE PROJECTE[:es]
La vinculación entre los espacios interiores y el jardín es lo que convierten a esta casa en un proyecto singular. Los arquitectos responsables, HARQUITECTES, han realizado una remodelación de la totalidad del solar para integrar la casa perfectamente en su entorno.

Situada en Ullastret (Girona) esta obra de planta única presenta un contraste definido entre las diferentes fachadas renovadas, que se adaptan a la topografía y la nueva geometría de la calle.

REMODELACIÓN Y RESPETO POR EL ENTORNO
Por un lado, la fachada que da a la calle se alza con un muro de piedra compacta que limita la finca y respeta la estética medieval del resto del municipio. En las capas exteriores se han reutilizado las piedras del muro existente, mezclándolas con áridos propios del solar junto con dosificaciones de cal y cemento.

En esta zona, podemos encontrar diversas tipologías de aberturas en el muro: ventanas de varias formas y tamaños todas ellas fabricadas con madera natural de Iscletec. Estos cerramientos exteriores presentan en su mayoría una apertura oscilobatiente, que mejoran la ventilación del espacio y, al mismo tiempo, tienen en consideración la privacidad y seguridad necesaria que requiere esta vertiente de la vivienda.

FUSIÓN DEL INTERIOR CON EL JARDÍN
La fachada interior, en cambio, se abre al exterior aprovechando todas las ventajas que éste le ofrece. El estudio de arquitectura HARQUITECTES ha declinado la opción de ubicar la vivienda en el centro del jardín y proponen rodearlo, porque la misma casa actúe como cierre del solar.

En las caras interiores se han mantenido los acabados del mismo muro encofrado otorgando una estética muy moderna. Las galerías geométricas de la que se conforma la vivienda se abren al jardín con grandes puertas de madera y vidrio que permiten sacar provecho de las ganancias solares durante todo el año.

Así, el hermetismo y estanqueidad de las ventanas de Iscletec aportan seguridad, aislamiento acústico y térmico, que combaten las duras condiciones climatológicas de los meses de invierno. Además, cuando hace buen tiempo, las galerías se pueden abrir totalmente convirtiéndose en un gran porche abierto al jardín, sin perder sus prestaciones originales de alta calidad.

El modelo elegido para este proyecto ha sido Iscletec 78. Este sustenta cristales técnicos de Vidresif, una colaboración que refuerza las posibilidades y los beneficios de los cierres de la empresa.

Además, el parter habitual de Iscletec para la instalación de los herrajes, MACO, ha tenido un papel importante en esta obra. Gracias a la incorporación de la innovadora herramienta con freno de apertura se soluciona una importante preocupación del cliente: las ventanas de esta vivienda tienen una apertura externa, por lo que se buscaba bloquearlas para evitar su apertura total y sin control.

VER PROYECTO[:en]
La vinculación entre los espacios interiores y el jardín es lo que convierten a esta casa en un proyecto singular. Los arquitectos responsables, HARQUITECTES, han realizado una remodelación de la totalidad del solar para integrar la casa perfectamente en su entorno.

Situada en Ullastret (Girona) esta obra de planta única presenta un contraste definido entre las diferentes fachadas renovadas, que se adaptan a la topografía y la nueva geometría de la calle.

REMODELACIÓN Y RESPETO POR EL ENTORNO
Por un lado, la fachada que da a la calle se alza con un muro de piedra compacta que limita la finca y respeta la estética medieval del resto del municipio. En las capas exteriores se han reutilizado las piedras del muro existente, mezclándolas con áridos propios del solar junto con dosificaciones de cal y cemento.

En esta zona, podemos encontrar diversas tipologías de aberturas en el muro: ventanas de varias formas y tamaños todas ellas fabricadas con madera natural de Iscletec. Estos cerramientos exteriores presentan en su mayoría una apertura oscilobatiente, que mejoran la ventilación del espacio y, al mismo tiempo, tienen en consideración la privacidad y seguridad necesaria que requiere esta vertiente de la vivienda.

FUSIÓN DEL INTERIOR CON EL JARDÍN
La fachada interior, en cambio, se abre al exterior aprovechando todas las ventajas que éste le ofrece. El estudio de arquitectura HARQUITECTES ha declinado la opción de ubicar la vivienda en el centro del jardín y proponen rodearlo, porque la misma casa actúe como cierre del solar.

En las caras interiores se han mantenido los acabados del mismo muro encofrado otorgando una estética muy moderna. Las galerías geométricas de la que se conforma la vivienda se abren al jardín con grandes puertas de madera y vidrio que permiten sacar provecho de las ganancias solares durante todo el año.

Así, el hermetismo y estanqueidad de las ventanas de Iscletec aportan seguridad, aislamiento acústico y térmico, que combaten las duras condiciones climatológicas de los meses de invierno. Además, cuando hace buen tiempo, las galerías se pueden abrir totalmente convirtiéndose en un gran porche abierto al jardín, sin perder sus prestaciones originales de alta calidad.

El modelo elegido para este proyecto ha sido Iscletec 78. Este sustenta cristales técnicos de Vidresif, una colaboración que refuerza las posibilidades y los beneficios de los cierres de la empresa.

Además, el parter habitual de Iscletec para la instalación de los herrajes, MACO, ha tenido un papel importante en esta obra. Gracias a la incorporación de la innovadora herramienta con freno de apertura se soluciona una importante preocupación del cliente: las ventanas de esta vivienda tienen una apertura externa, por lo que se buscaba bloquearlas para evitar su apertura total y sin control.

VER PROYECTO[:]


Compartir: 25/05/2018
[:ca]LA CASA DE L'EBANISTA - MÉS VERSÀTIL I LLUMINOSA[:es]LA CASA DEL EBANISTA - MÁS VERSÁTIL Y LUMINOSA[:en]LA CASA DEL EBANISTA - MÁS VERSÁTIL Y LUMINOSA[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
LA CASA DE L'EBANISTA
Valors com intimitat, privacitat o confortabilitat han estat fonamentals per als arquitectes i propietaris de l'habitatge al llarg de tot el procés de rehabilitació. Qualitats que es troben en el disseny dels ambients interiors, tots ells altament versàtils i amb una bona il·luminació natural.

Per obtenir aquests resultats, els tancaments juguen un important paper: la casa s'organitza al voltant de la llum natural procedent de l'exterior, deixant la zona de dia al costat de la terrassa i la de nit en l'altre extrem amb grans portes d'accés a la balconada.

Iscletec ha proporcionat finestres, portes i balconeres de fusta a aquest habitatge que responen a la filosofia dels arquitectes i solucionen les problemàtiques característiques de les antigues cases de Barcelona, com la falta de llum i la ventilació de les estances centrals.
A més, seguint amb la campanya #VestimosBarcelona, els tancaments de fusta compten amb la màxima estanquitat acústica i tèrmica, ideal per als habitatges de la sorollosa ciutat.

Per intensificar les prestacions finals, s'ha utilitzat el model Iscletec 78 i s'han afegit les prestigioses ferramentes MACO, que representen la seguretat, durabilitat i eficiència, sempre treballant amb el màxim nivell de qualitat. Així, juntament amb els vidres dobles, s'aconsegueix un aïllament superior que permet desconnectar de qualsevol soroll no desitjat de la ciutat.

S'han inclòs porticons de fusta plegables a l'exterior de les finestres i balconeres que reforcen la intimitat de l'habitatge i el caràcter modernista de la façana, perfeccionant els seus elegants línies i subtils acabats.[:es]
LA CASA DEL EBANISTA
Valores como intimidad, privacidad o confortabilidad han sido fundamentales para los arquitectos y propietarios de la vivienda a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Cualidades que se encuentran en el diseño de los ambientes interiores, todos ellos altamente versátiles y con una buena iluminación natural.

Para obtener esos resultados, los cierres juegan un importante papel: la casa se organiza en torno a la luz natural procedente del exterior, dejando la zona de día junto a la terraza y la de noche en el otro extremo con grandes puertas de acceso al balcón.

Iscletec ha proporcionado ventanas, puertas y balconeras de madera a esta vivienda que responden a la filosofía de los arquitectos y solventan las problemáticas características de las antiguas casas de Barcelona, como la falta de luz y la ventilación de las estancias centrales.

Además, siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de madera cuentan con la máxima estanqueidad acústica y térmica, ideal para las viviendas de la ruidosa ciudad.

Para intensificar las prestaciones finales, se ha utilizado el modelo Iscletec 78 y se han añadido los prestigiosos herrajes MACO, que representan la seguridad, durabilidad y eficiencia, siempre trabajando con el máximo nivel de calidad. Así, juntamente con los vidrios de doble acristalamiento, se consigue un aislamiento superior que permite desconectar de cualquier ruido no deseado de la ciudad.

Se han incluido portones de madera plegables en el exterior de las ventanas y balconeras que refuerzan la intimidad de la vivienda y el carácter modernista de su fachada, perfeccionando sus elegantes líneas y sutiles acabados.[:en]
LA CASA DEL EBANISTA
Valores como intimidad, privacidad o confortabilidad han sido fundamentales para los arquitectos y propietarios de la vivienda a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Cualidades que se encuentran en el diseño de los ambientes interiores, todos ellos altamente versátiles y con una buena iluminación natural.

Para obtener esos resultados, los cierres juegan un importante papel: la casa se organiza en torno a la luz natural procedente del exterior, dejando la zona de día junto a la terraza y la de noche en el otro extremo con grandes puertas de acceso al balcón.

Iscletec ha proporcionado ventanas, puertas y balconeras de madera a esta vivienda que responden a la filosofía de los arquitectos y solventan las problemáticas características de las antiguas casas de Barcelona, como la falta de luz y la ventilación de las estancias centrales.

Además, siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de madera cuentan con la máxima estanqueidad acústica y térmica, ideal para las viviendas de la ruidosa ciudad.

Para intensificar las prestaciones finales, se ha utilizado el modelo Iscletec 78 y se han añadido los prestigiosos herrajes MACO, que representan la seguridad, durabilidad y eficiencia, siempre trabajando con el máximo nivel de calidad. Así, juntamente con los vidrios de doble acristalamiento de Climalit, se consigue un aislamiento superior que permite desconectar de cualquier ruido no deseado de la ciudad.

Se han incluido portones de madera plegables en el exterior de las ventanas y balconeras que refuerzan la intimidad de la vivienda y el carácter modernista de su fachada, perfeccionando sus elegantes líneas y sutiles acabados.
[:]


Compartir: 16/05/2018
[:ca]Cada vegada més ... #VestimosBarcelona.[:es]Cada vez más… #VestimosBarcelona. [:en]Cada vez más… #VestimosBarcelona. [:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Els nivells de soroll que es registren en una gran ciutat com Barcelona, per la seva frenètica activitat, poden arribar a excedir els nivells tolerables de soroll a l'interior d'un habitatge si els seus tancaments presenten un grau d'aïllament deficient.

Iscletec segueix amb la seva campanya exclusiva a Barcelona ciutat, per tal de consolidar les seves finestres i balconeres de fusta com el producte ideal, que garanteix la màxima estanquitat acústica i tèrmica, tan sol·licitada pels habitants del centre de Barcelona.

Cada vegada més clients són els que confien en la qualitat d'Iscletec per vestir els seus habitatges a la ciutat. Desde palauets, a pisos o cases particulars. A l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gràcia. Totes elles reuneixen unes mateixes característiques: volen minimitzar les molèsties i els problemes relacionats amb el soroll exterior, mantenint les característiques naturals de la finestra.

Per això, els nostres clients, satisfets, poden gaudir de la tranquil·litat i la comoditat de viure en la sorollosa ciutat de Barcelona, en silenci i aconseguint un important estalvi energètic durant tot l'any.

A més, Iscletec ofereix la total personalització en el disseny de les finestres, complint amb qualsevol requeriment o necessitat que sol·liciti el client, dissenyant a mesura qualsevol forma que exigeixi la ubicació on se situa l'habitatge, fidel a la finestra i balconera original.

DESCOBREIX EL NOU APARTAT WEB en el qual es reuneixen tots els projectes i les característiques de la campanya #VestimosBarcelona
[:es]

Los niveles de ruido que se registran en una gran ciudad como Barcelona, debido a su frenética actividad, pueden llegar a exceder los niveles tolerables de ruido en el interior de una vivienda si sus cierres presentan un grado de aislamiento deficiente.

Iscletec sigue con su campaña exclusiva en Barcelona ciudad, con el fin de consolidar sus ventanas y balconeras de madera como el producto ideal, que garantiza la máxima estanqueidad acústica y térmica, tan solicitada por los habitantes del centro de Barcelona.

Cada vez más clientes son los que confían en la calidad de Iscletec para vestir sus viviendas en la ciudad. Desde palacetes, a pisos o casas particulares. En el Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gracia. Todas ellas reúnen unas mismas características: desean minimizar las molestias y los problemas relacionados con el ruido exterior, manteniendo las características naturales de la ventana.

Por ello, nuestros clientes, satisfechos, pueden disfrutar de la tranquilidad y la comodidad de vivir en la ruidosa ciudad de Barcelona, en silencio y consiguiendo un importante ahorro energético durante todo el año.

Además, Iscletec ofrece la total personalización en el diseño de sus ventanas, cumpliendo con cualquier requerimiento o necesidad que solicite el cliente, diseñando a medida cualquier forma que exija la finca donde se sitúa la vivienda, fiel a la ventana y balconera original.

DESCUBRE EL NUEVO APARTADO WEB en el que se reúnen todos los proyectos y las características de la campaña #VestimosBarcelona
[:en]

Los niveles de ruido que se registran en una gran ciudad como Barcelona, debido a su frenética actividad, pueden llegar a exceder los niveles tolerables de ruido en el interior de una vivienda si sus cierres presentan un grado de aislamiento deficiente.

Iscletec sigue con su campaña exclusiva en Barcelona ciudad, con el fin de consolidar sus ventanas y balconeras de madera como el producto ideal, que garantiza la máxima estanqueidad acústica y térmica, tan solicitada por los habitantes del centro de Barcelona.

Cada vez más clientes son los que confían en la calidad de Iscletec para vestir sus viviendas en la ciudad. Desde palacetes, a pisos o casas particulares. En el Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gracia. Todas ellas reúnen unas mismas características: desean minimizar las molestias y los problemas relacionados con el ruido exterior, manteniendo las características naturales de la ventana.

Por ello, nuestros clientes, satisfechos, pueden disfrutar de la tranquilidad y la comodidad de vivir en la ruidosa ciudad de Barcelona, en silencio y consiguiendo un importante ahorro energético durante todo el año.

Además, Iscletec ofrece la total personalización en el diseño de sus ventanas, cumpliendo con cualquier requerimiento o necesidad que solicite el cliente, diseñando a medida cualquier forma que exija la finca donde se sitúa la vivienda, fiel a la ventana y balconera original.

DESCUBRE EL NUEVO APARTADO WEB en el que se reúnen todos los proyectos y las características de la campaña #VestimosBarcelona
[:]


Compartir: 09/05/2018
Página 1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26