He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
[:ca]LA CASA DE L'EBANISTA - MÉS VERSÀTIL I LLUMINOSA[:es]LA CASA DEL EBANISTA - MÁS VERSÁTIL Y LUMINOSA[:en]LA CASA DEL EBANISTA - MÁS VERSÁTIL Y LUMINOSA[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
LA CASA DE L'EBANISTA
Valors com intimitat, privacitat o confortabilitat han estat fonamentals per als arquitectes i propietaris de l'habitatge al llarg de tot el procés de rehabilitació. Qualitats que es troben en el disseny dels ambients interiors, tots ells altament versàtils i amb una bona il·luminació natural.

Per obtenir aquests resultats, els tancaments juguen un important paper: la casa s'organitza al voltant de la llum natural procedent de l'exterior, deixant la zona de dia al costat de la terrassa i la de nit en l'altre extrem amb grans portes d'accés a la balconada.

Iscletec ha proporcionat finestres, portes i balconeres de fusta a aquest habitatge que responen a la filosofia dels arquitectes i solucionen les problemàtiques característiques de les antigues cases de Barcelona, com la falta de llum i la ventilació de les estances centrals.
A més, seguint amb la campanya #VestimosBarcelona, els tancaments de fusta compten amb la màxima estanquitat acústica i tèrmica, ideal per als habitatges de la sorollosa ciutat.

Per intensificar les prestacions finals, s'ha utilitzat el model Iscletec 78 i s'han afegit les prestigioses ferramentes MACO, que representen la seguretat, durabilitat i eficiència, sempre treballant amb el màxim nivell de qualitat. Així, juntament amb els vidres dobles, s'aconsegueix un aïllament superior que permet desconnectar de qualsevol soroll no desitjat de la ciutat.

S'han inclòs porticons de fusta plegables a l'exterior de les finestres i balconeres que reforcen la intimitat de l'habitatge i el caràcter modernista de la façana, perfeccionant els seus elegants línies i subtils acabats.[:es]
LA CASA DEL EBANISTA
Valores como intimidad, privacidad o confortabilidad han sido fundamentales para los arquitectos y propietarios de la vivienda a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Cualidades que se encuentran en el diseño de los ambientes interiores, todos ellos altamente versátiles y con una buena iluminación natural.

Para obtener esos resultados, los cierres juegan un importante papel: la casa se organiza en torno a la luz natural procedente del exterior, dejando la zona de día junto a la terraza y la de noche en el otro extremo con grandes puertas de acceso al balcón.

Iscletec ha proporcionado ventanas, puertas y balconeras de madera a esta vivienda que responden a la filosofía de los arquitectos y solventan las problemáticas características de las antiguas casas de Barcelona, como la falta de luz y la ventilación de las estancias centrales.

Además, siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de madera cuentan con la máxima estanqueidad acústica y térmica, ideal para las viviendas de la ruidosa ciudad.

Para intensificar las prestaciones finales, se ha utilizado el modelo Iscletec 78 y se han añadido los prestigiosos herrajes MACO, que representan la seguridad, durabilidad y eficiencia, siempre trabajando con el máximo nivel de calidad. Así, juntamente con los vidrios de doble acristalamiento, se consigue un aislamiento superior que permite desconectar de cualquier ruido no deseado de la ciudad.

Se han incluido portones de madera plegables en el exterior de las ventanas y balconeras que refuerzan la intimidad de la vivienda y el carácter modernista de su fachada, perfeccionando sus elegantes líneas y sutiles acabados.[:en]
LA CASA DEL EBANISTA
Valores como intimidad, privacidad o confortabilidad han sido fundamentales para los arquitectos y propietarios de la vivienda a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Cualidades que se encuentran en el diseño de los ambientes interiores, todos ellos altamente versátiles y con una buena iluminación natural.

Para obtener esos resultados, los cierres juegan un importante papel: la casa se organiza en torno a la luz natural procedente del exterior, dejando la zona de día junto a la terraza y la de noche en el otro extremo con grandes puertas de acceso al balcón.

Iscletec ha proporcionado ventanas, puertas y balconeras de madera a esta vivienda que responden a la filosofía de los arquitectos y solventan las problemáticas características de las antiguas casas de Barcelona, como la falta de luz y la ventilación de las estancias centrales.

Además, siguiendo con la campaña #VestimosBarcelona, los cierres de madera cuentan con la máxima estanqueidad acústica y térmica, ideal para las viviendas de la ruidosa ciudad.

Para intensificar las prestaciones finales, se ha utilizado el modelo Iscletec 78 y se han añadido los prestigiosos herrajes MACO, que representan la seguridad, durabilidad y eficiencia, siempre trabajando con el máximo nivel de calidad. Así, juntamente con los vidrios de doble acristalamiento de Climalit, se consigue un aislamiento superior que permite desconectar de cualquier ruido no deseado de la ciudad.

Se han incluido portones de madera plegables en el exterior de las ventanas y balconeras que refuerzan la intimidad de la vivienda y el carácter modernista de su fachada, perfeccionando sus elegantes líneas y sutiles acabados.
[:]


Compartir: 16/05/2018
[:ca]Cada vegada més ... #VestimosBarcelona.[:es]Cada vez más… #VestimosBarcelona. [:en]Cada vez más… #VestimosBarcelona. [:]
noticia iscletec destacada[:ca]

Els nivells de soroll que es registren en una gran ciutat com Barcelona, per la seva frenètica activitat, poden arribar a excedir els nivells tolerables de soroll a l'interior d'un habitatge si els seus tancaments presenten un grau d'aïllament deficient.

Iscletec segueix amb la seva campanya exclusiva a Barcelona ciutat, per tal de consolidar les seves finestres i balconeres de fusta com el producte ideal, que garanteix la màxima estanquitat acústica i tèrmica, tan sol·licitada pels habitants del centre de Barcelona.

Cada vegada més clients són els que confien en la qualitat d'Iscletec per vestir els seus habitatges a la ciutat. Desde palauets, a pisos o cases particulars. A l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gràcia. Totes elles reuneixen unes mateixes característiques: volen minimitzar les molèsties i els problemes relacionats amb el soroll exterior, mantenint les característiques naturals de la finestra.

Per això, els nostres clients, satisfets, poden gaudir de la tranquil·litat i la comoditat de viure en la sorollosa ciutat de Barcelona, en silenci i aconseguint un important estalvi energètic durant tot l'any.

A més, Iscletec ofereix la total personalització en el disseny de les finestres, complint amb qualsevol requeriment o necessitat que sol·liciti el client, dissenyant a mesura qualsevol forma que exigeixi la ubicació on se situa l'habitatge, fidel a la finestra i balconera original.

DESCOBREIX EL NOU APARTAT WEB en el qual es reuneixen tots els projectes i les característiques de la campanya #VestimosBarcelona
[:es]

Los niveles de ruido que se registran en una gran ciudad como Barcelona, debido a su frenética actividad, pueden llegar a exceder los niveles tolerables de ruido en el interior de una vivienda si sus cierres presentan un grado de aislamiento deficiente.

Iscletec sigue con su campaña exclusiva en Barcelona ciudad, con el fin de consolidar sus ventanas y balconeras de madera como el producto ideal, que garantiza la máxima estanqueidad acústica y térmica, tan solicitada por los habitantes del centro de Barcelona.

Cada vez más clientes son los que confían en la calidad de Iscletec para vestir sus viviendas en la ciudad. Desde palacetes, a pisos o casas particulares. En el Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gracia. Todas ellas reúnen unas mismas características: desean minimizar las molestias y los problemas relacionados con el ruido exterior, manteniendo las características naturales de la ventana.

Por ello, nuestros clientes, satisfechos, pueden disfrutar de la tranquilidad y la comodidad de vivir en la ruidosa ciudad de Barcelona, en silencio y consiguiendo un importante ahorro energético durante todo el año.

Además, Iscletec ofrece la total personalización en el diseño de sus ventanas, cumpliendo con cualquier requerimiento o necesidad que solicite el cliente, diseñando a medida cualquier forma que exija la finca donde se sitúa la vivienda, fiel a la ventana y balconera original.

DESCUBRE EL NUEVO APARTADO WEB en el que se reúnen todos los proyectos y las características de la campaña #VestimosBarcelona
[:en]

Los niveles de ruido que se registran en una gran ciudad como Barcelona, debido a su frenética actividad, pueden llegar a exceder los niveles tolerables de ruido en el interior de una vivienda si sus cierres presentan un grado de aislamiento deficiente.

Iscletec sigue con su campaña exclusiva en Barcelona ciudad, con el fin de consolidar sus ventanas y balconeras de madera como el producto ideal, que garantiza la máxima estanqueidad acústica y térmica, tan solicitada por los habitantes del centro de Barcelona.

Cada vez más clientes son los que confían en la calidad de Iscletec para vestir sus viviendas en la ciudad. Desde palacetes, a pisos o casas particulares. En el Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gracia. Todas ellas reúnen unas mismas características: desean minimizar las molestias y los problemas relacionados con el ruido exterior, manteniendo las características naturales de la ventana.

Por ello, nuestros clientes, satisfechos, pueden disfrutar de la tranquilidad y la comodidad de vivir en la ruidosa ciudad de Barcelona, en silencio y consiguiendo un importante ahorro energético durante todo el año.

Además, Iscletec ofrece la total personalización en el diseño de sus ventanas, cumpliendo con cualquier requerimiento o necesidad que solicite el cliente, diseñando a medida cualquier forma que exija la finca donde se sitúa la vivienda, fiel a la ventana y balconera original.

DESCUBRE EL NUEVO APARTADO WEB en el que se reúnen todos los proyectos y las características de la campaña #VestimosBarcelona
[:]


Compartir: 09/05/2018
[:ca]La Casa de l’Ebenista: recuperant la memòria del Poblenou[:es]La Casa del Ebanista: recuperando la memoria del Poblenou[:en]La Casa del Ebanista: recuperando la memoria del Poblenou[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Un nou projecte de rehabilitació a Barcelona reforça i consolida la campanya #VestimosBarcelona. L'objectiu de les intervencions d'Iscletec a la capital de Catalunya es fonamenta en recuperar i mantenir l'essència modernista i la tradició de la seva arquitectura original, però atorgant elements de modernitat i els més innovadors sistemes de tancaments per proporcionar un perfecte aïllament tèrmic i acústic.

RECONSTRUIR EL PASSAT
Els encarregats d'aquesta reforma, Alessandro Sannino i Anna Mezquita d'AIAstudio Arquitectes, han nomenat al projecte La casa de l'Ebenista, doncs originalment va ser l'habitatge privat d'un dels més coneguts ebenistes del Poblenou, el taller del qual se situava en una de les fàbriques contigües a l'habitatge. Per aquest motiu, i per les precàries condicions en les quals es trobava l'immoble en els seus inicis, es tracta d'un treball de rehabilitació especialment ardu consistent de recuperar tots els elements decoratius de fusta presents en diversos àmbits de la casa.

La tasca dels arquitectes va radicar a “mantenir els trets històrics intrínsecs de la casa i anar-la omplint amb les vivències íntimes actuals del que l'habita.” Per a això el seu objectiu va ser el de recuperar tots aquells elements originals de la casa: paviment, cornises, vidrieres, portes, decorats de llautó, etc.

L'obra consta de 136m2 de superfície construïda amb una distribució en planta pràcticament idèntica a qualsevol habitatge de l'Eixample Barceloní, però en aquest cas situada entre les fàbriques de l'emergent barri del Poblenou.

VEURE PROJECTE[:es]
Un nuevo proyecto de rehabilitación en Barcelona refuerza y consolida la campaña #VestimosBarcelona. El objetivo de las intervenciones de Iscletec en la capital de Catalunya se fundamenta en recuperar y mantener la esencia modernista y la tradición de su arquitectura original, pero otorgando elementos de modernidad y los más innovadores sistemas de cierres para proporcionar un perfecto aislamiento térmico y acústico.

RECONSTRUIR EL PASADO
Los encargados de esta reforma, Alessandro Sannino y Anna Mezquita de AIAstudio Arquitectos, han nombrado al proyecto La casa del Ebanista, pues originalmente fue la vivienda privada de uno de los más conocidos ebanistas del Poblenou, cuyo taller se ubicaba en una de las fábricas contiguas a la vivienda. Por ese motivo, y por las precarias condiciones en las que se encontraba el inmueble en sus inicios, se trata de un trabajo de rehabilitación especialmente arduo consistente de recuperar todos los elementos decorativos de madera presentes en diversos ámbitos de la casa.

La labor de los arquitectos radicó en “mantener los rasgos históricos intrínsecos de la casa e irla llenando con las vivencias íntimas actuales del que la habita.” Para ello su objetivo fue el de recuperar todos aquellos elementos originales de la casa: pavimento, cornisas, cristaleras, puertas, decorados de latón, etc.

La obra consta de 136m2 de superficie construida con una distribución en planta prácticamente idéntica a cualquier vivienda del Eixample Barcelonés, pero en este caso ubicada entre las fábricas del emergente barrio del Poblenou.

VER PROYECTO

[:en]
Un nuevo proyecto de rehabilitación en Barcelona refuerza y consolida la campaña #VestimosBarcelona. El objetivo de las intervenciones de Iscletec en la capital de Catalunya se fundamenta en recuperar y mantener la esencia modernista y la tradición de su arquitectura original, pero otorgando elementos de modernidad y los más innovadores sistemas de cierres para proporcionar un perfecto aislamiento térmico y acústico.

RECONSTRUIR EL PASADO
Los encargados de esta reforma, Alessandro Sannino y Anna Mezquita de AIAstudio Arquitectos, han nombrado al proyecto La casa del Ebanista, pues originalmente fue la vivienda privada de uno de los más conocidos ebanistas del Poblenou, cuyo taller se ubicaba en una de las fábricas contiguas a la vivienda. Por ese motivo, y por las precarias condiciones en las que se encontraba el inmueble en sus inicios, se trata de un trabajo de rehabilitación especialmente arduo consistente de recuperar todos los elementos decorativos de madera presentes en diversos ámbitos de la casa.

La labor de los arquitectos radicó en “mantener los rasgos históricos intrínsecos de la casa e irla llenando con las vivencias íntimas actuales del que la habita.” Para ello su objetivo fue el de recuperar todos aquellos elementos originales de la casa: pavimento, cornisas, cristaleras, puertas, decorados de latón, etc.

La obra consta de 136m2 de superficie construida con una distribución en planta prácticamente idéntica a cualquier vivienda del Eixample Barcelonés, pero en este caso ubicada entre las fábricas del emergente barrio del Poblenou.

VER PROYECTO

[:]


Compartir: 07/05/2018
[:ca]La Casa de l’Ebenista a la Revista Interiores[:es]La Casa del Ebanista en la Revista Interiores[:en]La Casa del Ebanista en la Revista Interiores[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
El número 208 de la prestigiosa i reconeguda revista Interiores, ha recollit un il·lustrat i documentat article sobre el nou projecte d’Aiastudio, una remodelació a Barcelona liderada per Alessandro Sannino i Anna Mezquita.

Els arquitectes han confiat en Iscletec per proporcionar les finestres, balconeres i portes de fusta a l'habitatge, realitzant un minuciós treball per respectar i adaptar-se a l'estil i als acabats modernistes originals de l'edifici.

La revista Interiores destina 10 pàgines a aquest projecte en la seva revista, focalitzada a descobrir tendències i noves idees. "La casa barcelonina d'un conegut ebenista veu rehabilitats els seus espais de la mà d'Alessandro Sannino i Anna Mezquita, d’Aiastudio Arquitectes, que els van recuperar i els van donar una nova forma de vida", exposen com a introducció de l'article.

A més, es destaca la filosofia dels arquitectes i propietaris de l'habitatge des d'un punt de vista molt proper amb cites com "considerem la casa com una esfera íntima. Valors com privacitat o confortabilitat troben en el disseny dels espais un exemple de la nostra forma d'entendre l'hàbitat".

Per obtenir més informació sobre el projecte i descobrir com la revista Interiors el representa, podeu accedir a aquest enllaç.[:es]
El número 208 de la prestigiosa y reconocida revista Interiores, ha recogido un ilustrado y documentado artículo sobre el nuevo proyecto de Aiastudio, una remodelación en Barcelona liderada por Alessandro Sannino y Anna Mezquita.

Los arquitectos han confiado en Iscletec para proporcionar las ventanas, balconeras y puertas de madera en la vivienda, realizando un minucioso trabajo para respetar y adaptarse al estilo y a los acabados modernistas originales del edificio.

La revista Interiores destina diez páginas a este proyecto en su revista, focalizada en descubrir tendencias y nuevas ideas. “La casa barcelonesa de un conocido ebanista ve rehabilitados sus espacios de la mano de Alessandro Sannino y Anna Mezquita, de Aiastudio Arquitectos, que los recuperaron y les dieron una nueva forma de vida”, exponen como introducción del artículo.

Además, se destaca la filosofía de los arquitectos y propietarios de la vivienda des de un punto de vista muy cercano con citas como “consideramos la casa como una esfera íntima. Valores como privacidad o confortabilidad encuentran en el diseño de los espacios un ejemplo de nuestra forma de entender el hábitat”.

Para obtener más información sobre el proyecto y descubrir cómo la revista Interiores lo representa, podéis acceder a este enlace.
[:en]
El número 208 de la prestigiosa y reconocida revista Interiores, ha recogido un ilustrado y documentado artículo sobre el nuevo proyecto de Aiastudio, una remodelación en Barcelona liderada por Alessandro Sannino y Anna Mezquita.

Los arquitectos han confiado en Iscletec para proporcionar las ventanas, balconeras y puertas de madera en la vivienda, realizando un minucioso trabajo para respetar y adaptarse al estilo y a los acabados modernistas originales del edificio.

La revista Interiores destina diez páginas a este proyecto en su revista, focalizada en descubrir tendencias y nuevas ideas. “La casa barcelonesa de un conocido ebanista ve rehabilitados sus espacios de la mano de Alessandro Sannino y Anna Mezquita, de Aiastudio Arquitectos, que los recuperaron y les dieron una nueva forma de vida”, exponen como introducción del artículo.

Además, se destaca la filosofía de los arquitectos y propietarios de la vivienda des de un punto de vista muy cercano con citas como “consideramos la casa como una esfera íntima. Valores como privacidad o confortabilidad encuentran en el diseño de los espacios un ejemplo de nuestra forma de entender el hábitat”.

Para obtener más información sobre el proyecto y descubrir cómo la revista Interiores lo representa, podéis acceder a este enlace.
[:]


Compartir: 03/05/2018
[:ca]Tricoat-Plus. ANTI-CORROSIU I MÀXIMA DURABILITAT[:es]Tricoat-Plus. ANTI-CORROSIVO Y MÁXIMA DURABILIDAD[:en]Tricoat-Plus. ANTI-CORROSIVO Y MÁXIMA DURABILIDAD[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
La Costa Brava és un magnífic paratge replet d'habitatges familiars envoltats d’aigua, roques i pins. La seva estètica mediterrània i les seves vistes a la sorra fina de la platja transmeten una relaxada i desitjada atmosfera estiuenca. Iscletec ha actuat en diversos projectes de la costa com ara en la darrera casa unifamiliar, aportant finestres, balconeres y portes de fusta sostenible.

Però, quines conseqüències tenen aquestes condicions tan característiques a la llar? En aquest paisatge, el dipòsit de partícules salines sobre la superfície dels metalls, accelera el seu procés de corrosió. La corrosió és un desafiament important a què s'han d'enfrontar tots els habitatges pròximes a la platja.

Per aconseguir-ho, Iscletec proposa les ferramentes Tricoat-Plus, anti-corrosius i de màxima durabilitat. La ferramenta MACO TRICOAT PLUS ha estat dissenyat especialment per a la seva instal·lació en aquells llocs on es necessita una major resistència a la corrosió.

La característica distintiva de la ferramenta MACO TRICOAT PLUS és que, sobre la superfície galvànicament zincada de la ferramenta ja acabat, es projecta una altra capa orgànica Top-Coat.

Ferramenta MACO Tricoat Plus, amb un salt de qualitat en la resistència anti-corrosiva.[:es]
La Costa Brava es un magnífico paraje repleto de viviendas familiares envueltas en agua, rocas y pinos. Su estética mediterránea y sus vistas a la arena fina de la playa transmiten una relajada y deseada atmósfera veraniega. Iscletec ha actuado en varios proyectos de la costa cono en la última casa unifamiliar, aportando ventanas, balconeras y puertas de madera sostenible.

Pero, ¿qué consecuencias tienen estas condiciones tan características en el hogar? En ese paisaje, el depósito de partículas salinas sobre la superficie de los metales, acelera su proceso de corrosión. La corrosión es un desafío importante al que se tienen que enfrentar todas las viviendas cercanas a la playa.

Para conseguirlo, Iscletec propone los herrajes Tricoat-Plus, anti-corrosivos y de máxima durabilidad. El herraje MACO TRICOAT PLUS ha sido diseñado especialmente para su instalación en aquellos lugares donde se necesita una mayor resistencia a la corrosión.
La característica distintiva del herraje MACO TRICOAT PLUS radica en que, sobre la superficie galvanicamente zincada del herraje ya terminado, se proyecta otra capa orgánica Top-Coat .

Herraje MACO Tricoat Plus, con un salto de calidad en la resistencia anti-corrosiva
[:en]
La Costa Brava es un magnífico paraje repleto de viviendas familiares envueltas en agua, rocas y pinos. Su estética mediterránea y sus vistas a la arena fina de la playa transmiten una relajada y deseada atmósfera veraniega. Iscletec ha actuado en varios proyectos de la costa cono en la última casa unifamiliar, aportando ventanas, balconeras y puertas de madera sostenible.

Pero, ¿qué consecuencias tienen estas condiciones tan características en el hogar? En ese paisaje, el depósito de partículas salinas sobre la superficie de los metales, acelera su proceso de corrosión. La corrosión es un desafío importante al que se tienen que enfrentar todas las viviendas cercanas a la playa.

Para conseguirlo, Iscletec propone los herrajes Tricoat-Plus, anti-corrosivos y de máxima durabilidad. El herraje MACO TRICOAT PLUS ha sido diseñado especialmente para su instalación en aquellos lugares donde se necesita una mayor resistencia a la corrosión.
La característica distintiva del herraje MACO TRICOAT PLUS radica en que, sobre la superficie galvanicamente zincada del herraje ya terminado, se proyecta otra capa orgánica Top-Coat .

Herraje MACO Tricoat Plus, con un salto de calidad en la resistencia anti-corrosiva
[:]


Compartir: 25/04/2018
[:ca]NASCUDES A LA MEDITERRÀNIA[:es]NACIDAS EN EL MEDITERRÁNEO[:en]NACIDAS EN EL MEDITERRÁNEO[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
Presentem la nostra col·lecció de CASES MEDITERRÀNIES que han confiat en el treball i qualitat d’Iscletec per als seus tancaments de fusta, en unes condiciones tan característiques com les que es troben a prop del mar.

SEGURETAT I SOSTENIBILITAT A LA COSTA BRAVA
A la Costa Brava, trobem aquesta residència unifamiliar amb esplèndides vistes, i un luxós estil mediterrani.
MÉS INFORMACIÓ

BLAU I LLUMINOSA. PRECISIÓ I QUALITAT ISCLETEC
Una balconera de 4 fulles i unes exquisides persianes de fusta de llibret, que deixen entrar tota la llum natural a l'habitatge.
MÉS INFORMACIÓ

ROMÀNTIC & FUNCIONAL. PALAUET MODERNISTA
En un espectacular entorn natural, aquest palauet modernista compta amb la qualitat d’Iscletec per a les portes, finestres, balconeres i porticons amb elevades prestacions aïllants i estètiques.
MÉS INFORMACIÓ

ESTÈTICA I FUNCIONALITAT AMB MAGNÍFICS DETALLS DE QUALITAT
Una construcció minimalista: bigues a la vista, formigó, parets de maó, grans finestrals, línies rectes i una barreja de blanc, fusta i elements metàl•lics ...
MÉS INFORMACIÓ

MUNTATGE SINGULAR A LA COSTA DEL MARESME
Productes únics i totalment personalitzats que reforcen el concepte arquitectònic de l'edifici: finestres i balconeres de màxima resistència.
MÉS INFORMACIÓ

PORTES, FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA QUE PROTEGEIXEN TOTA LA VIDA
Exposades directament a les inclemències del temps, amb l'última generació de materials sostenibles i ecològics, aporten als habitatges seguretat, disseny i protecció acústica i tèrmica.[:es]
Presentamos nuestra colección de VIVIENDAS MEDITERRÁNEAS que han confiado en el trabajo y calidad de Iscletec para sus cierres de madera, en unas condicionas tan características como las que se encuentran cerca del mar.

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LA COSTA BRAVA
En la Costa Brava, encontramos esta residencia unifamiliar con espléndidas vistas, y un lujoso estilo mediterráneo.
MÁS INFORMACIÓN

AZUL Y LUMINOSA. PRECISIÓN Y CALIDAD ISCLETEC
Una balconera de 4 hojas y unas exquisitas persianas de madera de librillo, que dejan entrar toda la luz natural a la vivienda.
MÁS INFORMACIÓN

ROMÁNTICO & FUNCIONAL. PALACETE MODERNISTA
En un espectacular entorno natural, este palacete modernista cuenta con la calidad de Iscletec para las puertas, ventanas, balcones y contraventanas con elevadas prestaciones aislantes y estéticas.
MÁS INFORMACIÓN

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD CON MAGNÍFICOS DETALLES DE CALIDAD
Una construcción minimalista: bigas a la vista, hormigón, paredes de ladrillo, grandes ventanales, líneas rectas y una mezcla de blanco, madera y elementos metálicos...
MÁS INFORMACIÓN

MONTAJE SINGULAR EN LA COSTA DEL MARESME
Productos únicos y totalmente personalizados que refuerzan el concepto arquitectónico del edificio: ventanas y balconeras de máxima resistencia.
MÁS INFORMACIÓN


PUERTAS, VENTANAS Y BALCONERAS DE MADERA QUE PROTEGEN TODA LA VIDA
Expuestas directamente a las inclemencias del tiempo, con la última generación de materiales sostenibles y ecológicos, aportan a las viviendas seguridad, diseño, y protección acústica y térmica.
[:en]
Presentamos nuestra colección de VIVIENDAS MEDITERRÁNEAS que han confiado en el trabajo y calidad de Iscletec para sus cierres de madera, en unas condicionas tan características como las que se encuentran cerca del mar.

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LA COSTA BRAVA
En la Costa Brava, encontramos esta residencia unifamiliar con espléndidas vistas, y un lujoso estilo mediterráneo.
MÁS INFORMACIÓN

AZUL Y LUMINOSA. PRECISIÓN Y CALIDAD ISCLETEC
Una balconera de 4 hojas y unas exquisitas persianas de madera de librillo, que dejan entrar toda la luz natural a la vivienda.
MÁS INFORMACIÓN

ROMÁNTICO & FUNCIONAL. PALACETE MODERNISTA
En un espectacular entorno natural, este palacete modernista cuenta con la calidad de Iscletec para las puertas, ventanas, balcones y contraventanas con elevadas prestaciones aislantes y estéticas.
MÁS INFORMACIÓN

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD CON MAGNÍFICOS DETALLES DE CALIDAD
Una construcción minimalista: bigas a la vista, hormigón, paredes de ladrillo, grandes ventanales, líneas rectas y una mezcla de blanco, madera y elementos metálicos...
MÁS INFORMACIÓN

MONTAJE SINGULAR EN LA COSTA DEL MARESME
Productos únicos y totalmente personalizados que refuerzan el concepto arquitectónico del edificio: ventanas y balconeras de máxima resistencia.
MÁS INFORMACIÓN


PUERTAS, VENTANAS Y BALCONERAS DE MADERA QUE PROTEGEN TODA LA VIDA
Expuestas directamente a las inclemencias del tiempo, con la última generación de materiales sostenibles y ecológicos, aportan a las viviendas seguridad, diseño, y protección acústica y térmica.
[:]


Compartir: 19/04/2018
[:ca]NOVA PUBLICACIÓ: Madera sostenible[:es]NUEVA PUBLICACIÓN: Madera sostenible[:en]NUEVA PUBLICACIÓN: Madera sostenible[:]
noticia iscletec destacada[:ca]
MADERA SOSTENIBLE és un diari digital per a la indústria espanyola de la fusta i el moble. L'eix d'aquest mitjà de comunicació per als professionals del sector de la fusta són les seves notícies, diàriament actualitzades, i sectoritzades en diferents camps del sector.

La prestigiosa plataforma ha publicat al seu apartat web un reportatge sobre la nostra campanya #VestimosBarcelona en la qual es destaca la seva essència així com diferents projectes realitzats a la històrica ciutat.

A més, es reforça aquesta comunicació amb la incorporació d'informació de Iscletec i de la singular campanya en el seu newsletter diària, en la qual s'anuncien les més destacables notícies i novetats de les empreses i entitats del sector de la fusta.

Veure reportatge[:es]

MADERA SOSTENIBLE es un periódico digital para la industria española de la madera y el mueble. El eje de este medio de comunicación para los profesionales del sector de la madera son sus noticias, diariamente actualizadas, y sectorizadas en diferentes campos del sector.

La prestigiosa plataforma ha publicado en su apartado web un reportaje sobre nuestra campaña #VestimosBarcelona en la que se destaca su esencia así como diferentes proyectos realizados en la histórica ciudad.

Además, se refuerza esta comunicación con la incorporación de información de Iscletec y de la singular campaña en su newsletter diaria, en la que se anuncian las más destacables noticias y novedades de las empresas y entidades del sector de la madera.

Ver reportaje
[:en]

MADERA SOSTENIBLE es un periódico digital para la industria española de la madera y el mueble. El eje de este medio de comunicación para los profesionales del sector de la madera son sus noticias, diariamente actualizadas, y sectorizadas en diferentes campos del sector.

La prestigiosa plataforma ha publicado en su apartado web un reportaje sobre nuestra campaña #VestimosBarcelona en la que se destaca su esencia así como diferentes proyectos realizados en la histórica ciudad.

Además, se refuerza esta comunicación con la incorporación de información de Iscletec y de la singular campaña en su newsletter diaria, en la que se anuncian las más destacables noticias y novedades de las empresas y entidades del sector de la madera.

Ver reportaje
[:]


Compartir: 13/04/2018
Página 1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26